Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘acţiuni sociale’

Centrul socio-medical din orașul Victoria va găzdui activitățile cu tinerii din comunitate, va avea un spațiu pentru asistență medicală, în special consultații stomatologice, precum și o bucătărie și sală de mese. Aici se va pregăti zilnic o masă calde pentru bătrânii singuri din localitate, iar reprezentanții centrului vor duce hrana la casele bătrânilor care au nevoie de ajutorul semenilor.

Reclame

Read Full Post »

17 Iunie 2018 – Duminica a III-a după Rusalii – a reprezentat pentru comunitatea credincioșilor din Șercaia, Țara Făgărașului, o sărbătoare cu mai multe semnificații.

 

90 de ani de la sfințire

Mai întâi, pentru că anul acesta se împlinesc 90 de ani de la sfințirea celei de a treia biserici cu hramul „Sf. Nicolae”, ridicate în mod succesiv de locuitorii ortodocși din Șercaia de-a lungul timpului, ca recunoștință adusă sfântului pentru ocrotire și purtare de grijă, în vremuri încercate politic, social și confesional pentru ei. Actuala biserică va fi înălțată între 1925-1928, în mijlocul „Cartierului săsesc”, cartier în care românii ce locuiau „Peste vale” erau acceptați cu greu. A fost așezată în mijlocul unui parc cu brazi, nu departe de biserica evanghelică, locul în care va fi curs sângele soldaților veniți din Vechiul Regat pentru a elibera satul de sub stăpânirea austro-ungară, în 1916. După 2011, când în curtea bisericii credincioșii vor ridica și un monument întru cinstirea acestor eroi, biserica „Sf. Nicolae” va fi cunoscută și sub numele de ”biserica eroilor”.

 

Finalizarea lucrărilor

În al doilea rând, sărbătoarea de la Șercaia a fost importantă deoarece a fost binecuvântată strădania preotului paroh Lucian Streza și a credincioșilor de a dota parohia cu o Casă parohială și, totodată, cu un Centru social-cultural, indispensabil zilelor noastre în derularea activităților cultural-misionare, destinate diferitelor categorii de vârstă. În spațioasa clădire achiziționată de parohie în urmă cu aproape trei ani, a fost amenajată locuința parohului și a familiei sale, precum și sălile sociale împreună cu anexele: o sală multifuncțională (sală de mese, întâlniri catehetice, culturale și recreative), precum și un muzeu etnografic parohial (la etaj). Spațiile generoase adăpostesc deja, periodic, activități ce se organizează în parohie de doi ani, la evenimente precum: „Întâlnirea copiilor din Țara Făgărașului” (1 Iunie), „Ateliere de vacanță pentru copii”, „Sărbătoarea anuală a octogenarilor și nonagenarilor”, repetițiile corului parohial, agape frățești în sărbători etc. De asemenea, au fost amenajate și readuse la viață mai multe locuri de relaxare și meditație din curtea clădirii: un foișor, un mic parc cu brazi, spații verzi, locuri în care-și găsesc cu ușurință liniștea toți oaspeții Casei bisericii.

Începând cu anul acesta, eforturile pentru amenajarea unui muzeu parohial s-au concretizat prin colecționarea mai multor piese gospodărești vechi din localitate, cu ajutorul câtorva doamne din Comitetul parohial. Astfel, cu mult suflet au fost strânse și inventariate numeroase piese vestimentare vechi, aparținând costumului tradițional din localitate, dar și din alte zone, precum Bucovina, Moldova etc., de-acolo de unde s-au refugiat românii din calea vicisitudinilor, după instaurarea comunismului. De asemenea, muzeul adăpostește câteva fotografii foarte vechi, precum și piese din bucătăria arhaică a locuitorilor, cu semnificații (de exemplu, un vas de lemn în care toți locuitorii din cartierul românesc ”de peste vale” pisau în comun boabele de grâu pentru colivă).

Alte piese care intră în componența muzeului parohial amintesc de vechile ocupații ale românilor șercăieni: cultivarea cânepii, torsul lânii, țesutul pânzei de casă. Muzeul are în dotare și câteva piese aparținând comunității săsești, odinioară majoritară în localitate, precum o carte de biserică în limba germană, trei tăblii de lemn prin care se anunțau sașii între ei referitor la evenimentele vecinătăților, o mașină de cusut. Se are în vedere completarea colecției muzeale cu alte piese ce-și vor regăsi cu siguranță valoarea în spațiul amenajat de parohie, într-un întreg care să amintească locuitorilor în primul rând, dar și vizitatorilor veniți de mai departe, de originile, trecutul și caracterul oamenilor din Șercaia.

Pe lângă lucrările de amenajare a spațiului de locuit pentru familia preotului, a curții Casei parohiale, a Sălii sociale și a Muzeului, s-au realizat în scurta perioadă a celor aproape trei ani și lucrări de modernizare: racordare la sistemul de apă și canalizare, precum și refacerea instalației de apă și căldură.

În afară de entuziasm și susținere voluntară din partea credincioșilor, a Consiliului parohial, amplele lucrări au fost posibile datorită efortului material exclusiv al parohiei ortodoxe, fără nici o altă contribuție financiară. În acest fel, Dumnezeu a rânduit ca – după repetate încercări ce au început în perioada anilor interbelici, când localitatea era centru de plasă și o localitate reprezentativă a Județului Făgăraș, sediu al Protopopiatului „Oltul”, continuând cu perioada comunistă, apoi înfruntând perioada post-revoluție a retrocedărilor către biserica greco-catolică –, comunitatea ortodoxă să dispună de o Casă parohială, un Centru social-cultural modern, capabil să asigure derularea activităților catehetice, culturale și misionare ale Bisericii, în mod independent.

 

Vizită arhierească

Nu în ultimul rând, sărbătoarea din Duminica a III-a după Rusalii, din 17 iunie, a fost importantă pentru că a fost binecuvântată de prezența în mijlocul șercăienilor a Înaltpreasfințitului Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului. De dimineață, înalții oaspeți au fost întâmpinați în fața bisericii de credincioșii îmbrăcați în straie românești.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu protopopul de Fagaraș I, Marius Corlean, preotul paroh, alți preoți slujitori din parohiile Țării Făgărașului. Răspunsurile la liturghia arhierească au fost date de Corul mic al parohiei Șercaia, alcătuit preponderant din copii și tineri. Imnurile și pricesnele au fost intonate de Corul mare parohial, alcătuit din adulți. La slujbă au participat și un număr mare de credincioși veniți din parohii mai îndepărtate, chiar și din capitală, special pentru acest eveniment. Preotul paroh Lucian Streza a rostit în cadrul slujbei religioase un cuvânt în care a prezentat activitatea pastoral-misionară, administrativă și culturală realizată în ultimii ani în parohie, iar la final Înaltpreasfinția Sa Mitropolit Laurenţiu, l-a hirotesit iconom stavrofor. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, text scripturistic despre grijile vieții. De asemenea, ierarhul a oferit acte de cinstire Adunării şi Consiliului parohial, precum şi mai multor binefăcători.

Sărbătoarea a continuat cu sfințirea casei parohiale și a centrului social-cultural. Aici, înaltul ierarh a ținut din nou un scurt cuvânt în care și-a exprimat aprecierea față de efortul depus pentru edificarea unei parohii sănătoase în Țara Făgărașului. A subliniat, totodată, importanța dialogului care trebuie să existe între familia preotului și comunitate, transparența și devoțiunea care trebuie să caracterizeze această legătură, grija preotului și a familiei sale față de nevoile comunității, prin organizarea activităților catehetice, culturale, și educative.

Sărbătoarea s-a încheiat printr-o agapă frățească la care au fost invitați toți cei prezenți, care s-a dorit, în mod simbolic, o prelungire a comuniunii euharistice începute în biserică.

Peste tot și peste toate, să primim binecuvântarea lui Dumnezeu și să-I dăm slavă pentru toate cele ce ni le oferă, plăcute sau grele, spre mântuire toate. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Prof. Dana Streza

Apostolat în Țara Făgărașului nr. 104, iulie-august 2018

Read Full Post »

Pe lângă Spitalul din Făgăraş a fost deschis un birou de sprijin pentru victimele violenţei domestice, prin eforturile noului manager, dr. Erik Cocchetti. Serviciul oferă consiliere psihologică şi sprijinul unui asistent social în găsirea unor soluţii concrete.

Evenimentul deschiderii a avut loc simbolic în ziua de 8 martie şi s-a bucurat de prezenţa doamnei Stefania Catallo, preşedintele centrului Anti-Violenţă Marie-Anne Erize din Italia, a doamnei Monica Vlad, preşedintele Asociaţiei Cultură şi Drept, care luptă pentru deschiderea unui centru pentru victimele violenţei la Făgăraş, a domnului primar Gheorghe Sucaciu şi a părintelui protopop Marius Corlean. Conferinţa a avut loc în sala mică a Casei de cultură.

„Am început un proiect de anul trecut, un centru de violenţă domestică, împreună cu doamna avocat Monica Vlad de la Sibiu, iar anul acesta s-a alăturat şi doamna Stefania Catallo din Italia. Ne vor ajuta ca la spital să construim acest centru de violenţă. Astăzi se va inaugura un birou de consultanţă  pentru violenţa domestică în familie, iar ulterior din fonduri europene sau din bugetul local să construim şi un centru“, a spus primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu.

„Violenţa nu rezolvă problemele. Dimpotrivă, este semnul unui suflet bolnav. Dumnezeu ne-a creat egali, iar violenţa la adresa aproapelui este sub demnitatea umană. Cu atât mai mult atunci când ea este îndreptată împotriva celor din familie, care ar trebui să fie un spaţiu al iubirii, al încrederii şi armoniei.
De aceea, victimile violenţei domestice au nevoie de sprijinul şi de colaborarea noastră: autorităţi, spital, poliţie şi Biserică.” – a spus pr. protopop Marius Corlean.

Noul birou a fost deschis într-un spaţiu discret din cadrul spitalului, pentru a putea păstra confidenţialitatea, şi poate fi accesat de orice victimă a violenţei domestice.

Natalia Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 97, mai-iunie 2017

DSCN3992 site

Read Full Post »

Vizita ierarhului. Zilele Sfântului Nicolae la biserica brâncovenească au început duminică, 4 decembrie, cu vizita Înaltpreasfințitului Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului. Răspunsurile la strană au fost date de grupul vocal Anatoly din Braşov. În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Ciprian-Gheorghe Nistor, doctor în fizică, a fost hirotonit diacon, urmând să primească de praznicul Sfântului Nicolae şi hirotonia întru preot, ca misionar pentru capela studenţilor din Braşov.

Cina Sfântului Nicolae. În ajunul praznicului, comunitatea se organizează şi face o comandă mare de pâine, care este tăiată apoi în bucăţi mari şi aşezate pe câteva mese în naosul bisericii. După slujba Vecerniei cu Litie şi a Acatistului, copiii sunt cei care se înfăţişează primii pentru a primi, pe lângă o bucată de pâine, şi daruri aduse de cei care vor să facă o bucurie în numele Sfântului Nicolae cel Darnic: prăjituri, dulciuri şi fructe.

Sfânta Liturghie de hram şi parastasul pentru ctitori. Prilej de mulţumire pentru toate darurile Sfântului Nicolae, ocrotitorul comunităţii noastre, şi, desigur, de unire cu Hristos în Taina Sfintei Împărtăşanii. Ne-am rugat şi pentru familia Brâncovenilor, ctitorii bisericii noastre.

Daruri la Căminul de vârstnici. De ziua Sfântului Nicolae, comunitatea bisericii noastre a pregătit daruri pentru vârstnicii cu probleme grave de sănătate, aflaţi la Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice din oraş. Mesagerii Sfântului au fost slujitorii bisericii, împreună cu grupul de copii şi tineri de la Atelierul de chitară organizat de protopopiatele ortodoxe din oraş.

„Ne-am gândit ca de ziua Sfântului Nicolae, ocrotitorul bisericii noastre, Sfântul cel darnic şi milostiv, să venim în mijlocul dumneavoastră. Nădăjduim să vă facem o bucurie, în special celor dintre dumneavoastră care, atunci când eraţi în putere, cercetaţi biserica. Iată că acum, aşa cum este firesc, vine Biserica la dumneavoastră”, le-a spus celor prezenţi părintele paroh Marcel Dobrea.

După o scurtă slujbă şi împreună rugăciune pentru sănătate şi întărire sufletească, tinerii coordonaţi de pr. Marius Demeter şi diac. Marcel Dobrea jr. şi-au adus darul de cântec. Colindele au stârnit lacrimi şi nostalgii. La final, toţi vârstnicii au primit câte un mic dar din partea Sfântului Nicolae, rugându-i pe organizatori să repete astfel de vizite.

Natalia Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 95, ianuarie-februarie 2017

 

Read Full Post »

„Fii bun de Crăciun!”, îndemnul Parohiei Victoria I, a fost relansat pentru zecea oară consecutiv în inimile locuitorilor oraşului Victoria.

Spectacolul, organizat la Casa de Cultură duminică, 27 noiembrie, cu binecuvântarea ÎPS Părinte Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, a reunit colindători din Parohia Victoria II (coordonaţi de Pr. Octavian Smădu), Parohia Victoria III (dirijor prof. Boanta Liviu), elevi ai Liceului Teoretic „I.C. Drăguşanu” (îndrumaţi de prof. Alina Moga), precum şi grupul vocal „Cetină de brad” care a adus în faţa spectatorilor un buchet de cântece de cătănie şi colinde ”reînviate”, culese din bătrâni.

De asemenea, cele mai renumite reprezentante ale folclorului făgărăşean, nelipsite de la nici o ediţie, Mariana Şandru, Viorica Cerbu şi Mioara Greavu, au încântat auditoriul cu colinde populare, înălţând împreună cu acesta laudă Pruncului născut în iesle.

Surpriza serii a fost Corul „Tronos” al Patriarhiei Române, condus de cunoscutul protopsalt, părintele arhidiacon Mihail Bucă. Elementul de noutate al ediţiei din acest an l-a constituit îmbinarea cântecului patriotic cu colinda, anticipându-se, astfel, sărbătoarea naţională a României, ziua de 1 Decembrie.

Participanţii au petrecut o seară minunată, de înălţare spirituală, binecuvântată de Dumnezeu şi datorită faptului că cei prezenţi au avut posibilitatea să ajute familiile aflate în nevoi materiale din Victoria, prin donaţii benevole. Au fost ajutate 68 de familii, respectiv 200 de persoane, adulţi şi copii.

Andreeea Bărbat

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 95, ianuarie-februarie 2017

victoria

Read Full Post »

Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a vizitat în a treia zi de Paşti Parohia Cincu din Protopopiatul Făgăraş 2. Ierarhul a oficiat Vecernia în biserica parohială, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte protopopul de Făgăraş 2, Ion Tărcuţă, parohul Florin Adrian Butum şi mai mulţi slujitori ai sfintelor altare din parohiile învecinate.

După slujba Vecerniei, ierarhul a sfinţit pictura şi catapeteasma locaşului de cult şi a inaugurat un cantină socială amenajată în fosta şcoală românească. Aici, peste 100 de copii vor primi zilnic o masă caldă cu sprijinul Primăriei şi Parohiei Cincu.

La final, ierarhul a oferit acte de cinstire binefăcătorilor şi a felicitat comunitatea pentru eforturile depuse la realizarea acestor proiecte. Pentru activitatea sa pastorală şi administrativă, părintele paroh Florin Adrian Butum a fost hirotesit iconom.

Ştefan Mărculeţ,

mitropolia-ardealului.ro

 

Read Full Post »

Older Posts »