Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘formare continuă’

Al treilea seminar de formare continuă pentru preoţi organizat în acest an de Arhiepiscopia Sibiului a avut loc la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus în perioada 5-7 iulie, cu tema „Pastoraţia în situaţii de criză”.

La seminarul de la Sâmbăta de Sus au participat 15 preoţi de la parohiile din Arhiepiscopia Sibiului şi doi asistenţi sociali din cadrul Departamentului de asistenţă socială al eparhiei menţionate. Participanţii au avut posibilitatea să afle informaţii despre soluţiile pe care ştiinţa şi teologia le pun în folosul preoţilor care se confruntă cu diferite situaţii de criză în familii şi în comunităţile încredinţate.

Referenţii au fost pr. conf. univ. dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, pr. conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu de la aceeaşi facultate, medicul psihiatru Andrei Pătrîncă, psihologul şi psihoterapeutul Nicoleta Mândrean şi medicul oncolog Daniela Moşoiu.

„Discuţiile s-au referit la trei din situaţiile de criză şi anume cele de doliu, divorţ şi boli în stadiu terminal. Preoţii întâlnesc din ce în mai multe situaţii de criză în comunităţile parohiale şi de aceea invitaţii au abordat aceste teme din perspectivă spirituală, pastorală, dar şi psihologică şi psihiatrică”, ne-a spus coordonatorul Departamentului de formare continuă şi misiune din Arhiepiscopia Sibiului, Alexandru Dădîrlat.

mitropolia-ardealului.ro

img_0479

Anunțuri

Read Full Post »

Preoţii din Protopopiatele Fărăgaş I, Făgăraş II şi Rupea au avut bucuria de a se întâlni joi, 16 iunie, cu arhid. prof. univ. dr. Ioan Ică jr. de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, care a vorbit despre provocările contemporane şi activitatea misionară a Bisericii. Întâlnirea a avut loc la sfârşitul şedinţei administrative lunare la sediul Protopopiatelor Făgăraş I şi II şi face parte din seria întâlnirilor iniţiate de Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul Educaţional de Formare Continuă şi Misiune, la invitaţia părinţilor protopopi Marius Corlean şi Ion Tărcuţă.

 

Să acţionăm ca prieteni

În prelegerea sa, părintele profesor a făcut referire la perioada luminoasă pe care o parcurgem, marcată de Învierea Domnului şi de Înălţarea Lui la cer, dar şi de fericita zi a prăznuirii tainei Bisericii – sărbătoarea Cincizecimii. În acest context, a fost subliniată importanţa legăturii personale dintre toţi membrii comunităţii bisericeşti: ierarhi, preoţi, monahi, credincioşi, care sunt chemaţi să devină o familie a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să locuiască şi să se descopere, o familie care să dea sens şi viaţă locaşurilor de închinare, dar şi lumii întregi.

Biserica, familia celor care Îl urmează pe Hristos în duh şi în adevăr, este singura în care se poate realiza apropierea dintre oameni şi Dumnezeu. Însuşi Dumnezeu există ca familie (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt), iar cadrul în care El se poate comunica şi poate fi deplin înţeles este doar familia. Modelul creştin de familie vorbeşte despre Dumnezeu şi descoperă oamenilor din taina iubirii de viaţă făcătoare a Sfintei Treimi.

Tot în acest context, părintele profesor a subliniat faptul că, prin Iisus Hristos, Dumnezeu se arată ca prieten al oamenilor (philanthropos), chemând la o astfel de prietenie pe toţi oamenii, în Dumnezeu. Astfel, preoţii, ierarhii şi, în fond, toţi creştinii trebuie să acţioneze ca prieteni, ca prieteni ai lui Iisus Hristos, cu multă căldură, înţelegere şi bunăvoinţă, unica premisă ce poate naşte comuniunea cu Dumnezeu.

 

Tinerii şi Biserica

Părintele Ioan Ică jr. a subliniat apoi atenţia datorată generaţiei tinere, viitorul Bisericii, care are nevoie acum, mai mult poate decât oricând, de orientare şi însoţire pe calea descoperirii lui Dumnezeu şi a tainei Bisericii, de căldură şi de prietenie. De asemenea, s-a vorbit despre importanţa activării laicilor din comunităţile bisericeşti, a acelor oameni de bună credinţă care înţeleg importanţa lucrării Bisericii ca şi comuniune a tuturor în Hristos şi care doresc să se implice în această lucrare.

Cu referire la cuvântarea Mântuitorului rostită înainte de a se înălţa la cer (Matei 28, 19-20), în care Iisus îi îndeamnă pe apostoli să facă ucenici în toate neamurile, a fost punctată importanţa însuşirii statutului de ucenic în credinţă. Aceasta presupune permanenta dispoziţie de a învăţa, prin participarea la viaţa Bisericii, prin citirea Scripturii şi prin trăirea comuniunii cu semenii. Ceea ce propune Iisus Hristos este un program, acela de a realiza comuniunea deplină a lui Dumnezeu cu oamenii, Împărăţia lui Dumnezeu, Biserica.

Alexandru Dădîrlat, mitropolia-ardealului.ro

ședință-făgăraș_ică-4 site

Read Full Post »

În perioada 23-25 mai 2016, a avut loc la Mânăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, seminarul de formare continuă „Pastoraţia persoanelor dependente”. La această întâlnire, organizată de Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul educaţional de formare continuă şi misiune, au participat 15 clerici din judeţele Sibiu şi Braşov.

Participanţii la lucrările seminarului de formare continuă s-au bucurat de prezenţa Preasfinţitului părinte Ilarion Făgărăşanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a părintelui arhidiacon Prof. Dr. Ioan Ică jr., a părintelui Conf. Dr. Constantin Necula, a domnului Conf. Dr. Sebastian Moldovan şi a doamnei psihoterapeut Crina Lupea din Sibiu.

Tematica seminarului a subliniat actualitatea pe care o au problemele legate de dependenţă, atât în comunităţile urbane, cât şi în cele rurale. În context actual, diversificarea spectrului adicţiilor, favorizată de dezvoltarea excesivă a societăţii de consum, necesită o abordare pastorală specială, centrată pe cunoaşterea atentă a mecanismelor dependenţei. Alcoolismul, dependenţa de fumat, dependenţa de droguri, de pornografie, dar şi cea de tehnologie, internet sau muncă, au fost aduse în discuţie, fiecare cu specificul ei, dar şi cu aspectele comune.

Pe parcursul celor trei zile, participanţii clerici au abordat tematica adicţiei, făcând referire la situaţii concrete întâlnite în comunităţile bisericeşti pe care le păstoresc. Ca urmare a discuţiilor şi al implicării referenţilor, s-au putut creiona câteva direcţii de abordare pastoral-spirituală dar şi terapeutică, pentru a se putea veni cât mai bine în sprijinul persoanelor dependente. (…)

În perioada 13-15 iunie a avut loc un nou seminar de formare continuă, cu tema “Pastoraţia copiilor şi tinerilor”, la care au fost prezenţi peste 20 de preoţi. Au vorbit preoţilor prezenţi psihoterapeutul Mugur Frăţilă, preotul Claudiu Melean de la Parohia “Sfântul Alexandru” din Cluj-Napoca, implicat de mulţi ani în activităţi catehetice şi misonare cu tinerii, pr. conf. univ. dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu şi protopopul de Făgăraş I, Marius Corlean, implicat împreună cu doamna preoteasă Natalia Corlean în ample proiecte pentru copiii şi tinerii din Parohia Bucium, judeţul Braşov.

Discuţiile de la seminarul de formare continuă s-au axat pe conţinuturi tematice precum diagnoza tinereţii contemporane, provocarea Ortodoxiei la adresa tinerilor, mesajul Evangheliei spus tinerilor, soluţii pastorale în lucrul cu tinerii.

“Tema este foarte relevantă pentru prezent. S-a discutat modul în care Biserica se poate apropia de tineri şi copii, categoriile de credincioşi care necesită o pastoraţie aparte în contextul zilelor noastre. Metodele pastorale prezentate de referenţi şi de preoţii prezenţi au fost dezbătute, s-a creat un dialog între participanţi şi s-au găsit anumite metode benefice pentru lucrul cu tinerii”, ne-a spus coordonatorul Departamentului de Formare Continuă şi Misiune, Alexandru Dădîrlat.

 Alexandru Dădârlat, Ştefan Mărculeţ,

mitropolia-ardealului.ro

 

 

Read Full Post »

„Aspecte ale pedagogiei clinice în educaţia copilului în situaţii speciale”
Sibiu, 12-14 mai 2014

I N V I T A Ț I E

Centrul Arhidiecezan de Diagnoză şi Cercetare catehumenală, Omiletică şi în Pedagogia şi
Metodologia Religiei C.A.D.C.O. „Mitropolit Andrei Şaguna” din Sibiu,
în colaborare cu
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu,
Istituto Itard, Centro Italiano Dislessia, Università di Macerata din Italia,
Casa Corpului Didactic Sibiu și Biblioteca Județeană Astra Sibiu
vă invită să participați la

SEMINARUL INTERNAȚIONAL DE PEDAGOGIE CLINICĂ,
având ca temă

„Aspecte ale pedagogiei clinice în educaţia copilului în situaţii speciale”

Seminarul se desfășoară la SIBIU, în perioada 12-14 mai 2014
la sediul Bibliotecii Județene Astra Sibiu, str. George Bariţiu, nr. 5-7, corp B.

Afis.seminar_pedagogie_clinica_2014

Înscrierile se fac prin transmiterea fișei de înscriere prezentată în Anexa 2 pe adresa:
centrularhidiec.andrei_saguna[at]yahoo.ro
Participarea la seminar este gratuită și se acordă certificate de participare.

Documente:

Read Full Post »

Centrul de Resurse al Arhiepiscopiei Sibiului a susţinut  în data de 15 ianuarie 2013, la Protopopiatul Ortodox Român din oraşul  Făgăraş  o informare privind activitatea Centrului. În cadrul acestei informări din cadrul  proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social a fost discutată posibilitatea de formare continuă a preoţilor din acest  protopopiat.

Scopul proiectului FORTE  este dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administraţiei Patriarhale şi a nouă eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, printre care şi al ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional.

Pentru a pregăti resursele umane locale astfel încât să se poată implica eficient în programe sociale proiectul oferă o componentă de training – formare  consistentă, structurată în funcţie de nevoile identificate local. Sunt organizate sesiuni de training, workshop-uri şi seminari pe teme de dezvoltare organizaţională. Scopul acestor formări este să îmbunătăţească competenţele şi abilităţile de management ale preoţilor şi să-i sprijine în activităţile social-misionare din parohi. Prin acest proiect se oferă posibilitatea investirii în formarea, perfecţionarea şi instruirea unui număr mare de persoane, în diverse domenii de activitate.

A fost propus modulul de formare – E-learning –Scriere de proiecte în  sprijinul activităţilor din parohii pentru preoţii din Protopopiat, care să constituie un instrument practic de eficientizare a programelor misionar-pastorale şi sociale. Cursul este alcătuit din 6 lecţii care vor fi transmise săptămânal pe adresa de email a fiecărui participant. Acestea vor fi alcătuite dintr-o secţiune de informaţii teoretice, si o secţiune practică ce conţine un exemplu şi o aplicaţie, pentru a oferi posibilitatea de a se  exersa abilităţile şi de a se  primi feed-back din partea formatorilor.

Formările urmează a se derula după un calendar care va fi stabilit de comun acord cu preoţii interesaţi.

Această întâlnire a avut loc în cadrul proiectului FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social POSDRU 93/3.3/S/62277, derulat de  Federaţiei Filantropia în parteneriat cu Patriarhia Română, Instituto de Formacion Integral (IFI) şi Global Commercium Development.

Pr. Ciprian Creangă

 

 

Read Full Post »