Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Boboteaza’

DSCN3290 040 APsite

Şi anul acesta comunităţile parohiale din Făgăraş s-au adunat la lacul Cetăţii pentru a invoca împreună coborârea Duhului Sfânt pentru Sfinţirea Aghiasmei Mari ce se face de Bobotează.

Cu prapuri şi icoane, cetele de credincioşi au venit în procesiune din toate părţile oraşului, întregindu-se într-o unitate a prăznuirii împreună cu cetele cereşti: „Astăzi ne‑a sosit nouă tuturor vreme de praznic şi ceata sfinţilor cu noi se adună, şi îngerii cu oamenii împreună‑prăznuiesc.”

Soborul preoţilor a avut nouă slujitori, printre care şi cei doi protopopi de Făgăraş, pr. Marius Corlean şi pr. Ion Tărcuţă. Anul acesta de organizare s-a ocupat comunitatea bisericii brâncoveneşti „Sfântul Nicolae”.

Natalia Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 96, martie-aprilie 2017

Reclame

Read Full Post »

Peste o mie de oameni au participat la slujba de Bobotează oficiată de mai mulţi ani, în mod simbolic, lângă lacul care înconjoară  Cetatea Făgăraş. Preoţii din parohiile făgărăşene au venit şi în acest an împreună cu enoriaşii lor, din diverse părţi ale oraşului. În mici procesiuni cu prapuri şi icoane, oamenii s-au adunat, întregind oştirea de împreună rugători înaintea lui Dumnezeu.

Anul acesta de organizare s-a ocupat comunitatea bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, din Cimitir.

Boboteaza_06.01.16_bzfinfo

Read Full Post »

Grupuri grupuri de făgărăşeni, împreună cu preoţii lor parohi, s-au adunat la Cetate pentru a săvârşi împreună Sfinţirea Aghiasmei Mari de Bobotează. Venind în cete din diverse părţi ale oraşului, cu prapuri şi icoane, oamenii se adunau la Cetate, întregind oştirea de împreună rugători înaintea lui Dumnezeu. Alături de membrii parohiilor, la rugăciune sunt prezente întotdeauna şi cetele din ceruri, întocmai cum auzim în slujba Bobotezei: „Astăzi ne‑a sosit nouă tuturor vreme de praznic şi ceata sfinţilor cu noi se adună, şi îngerii cu oamenii împreună‑prăznuiesc.”

Soborul preoţilor a avut nouă slujitori conduşi de pr. protopop Marcel Dobrea. Alături de ei au fost sute de făgărăşeni, fiecare purtând în rugăciune pe toţi ai lui, vii şi adormiţi. Îndurând la propriu „gerul Bobotezei”, oastea creştinească a aşteptat cu răbdare şi nădejde venirea Duhului Sfânt, Care sfinţeşte toate. S-au bucurat apoi cu toţii de Aghiasmă, ducând în casele lor acest dar binecuvântat, spre întărire şi continuarea luptei duhovniceşti.

Oana Dobrin

Boboteaza

Botezul Domnului, primul pas al lui Dumnezeu către noi

După slăvitul praznic al Naşterii Mântuitorului şi cel al Tăierii Împrejur, creştinii sărbătoresc la 6 ianuarie Botezul Domnului sau Boboteaza.

Este îndeobşte cunoscut că cei are nu erau evrei şi doreau să îmbrăţişeze religia mozaică, înainte de a fi tăiaţi împrejur erau supuşi unor spălări rituale. Sfântul Ioan Botezătorul, la începutul misiunii sale de Înaintemergător al Domnului, a preluat o astfel de practică, pe care a numit-o botez. Numai că botezul lui Ioan, pentru a fi eficient, trebuia să fie unit cu schimbarea modului de viaţă, cu întoarcerea de la o viaţă păcătoasă la una plăcută lui Dumnezeu.

La Iordan a venit şi Iisus să se boteze. De ce oare? El nu avea păcat şi nu avea nevoie de pocăinţă. Răspunsul este acesta: pentru a se arăta lumii în chip de Mesia, Cel prezis de prooroci. Viaţa lui Iisus până la treizeci de ani s-a desfăşurat în deplină discreţie. Fecioara Maria păstra in inima ei descoperirea îngerului Gavriil de la Buna Vestire. Taina dumnezeirii Sale mai fusese cunoscută de câţiva oameni, ca de exemplu Dreptul Simeon. La Botez se ridică întrutotul vălul: Dumnezeu este în Treime Preamărit, iar Iisus Se arată ca Fiul Tatălui venit în lume pentru ca lumea să se mântuiască prin El. La Iordan, lumea a aflat că Dumnezeu este Tatăl, Tatăl nostru al tuturor; Dumnezeu este Fiul, aşa cum suntem noi fii ai lui Dumnezeu şi fii ai unor părinţi pământeşti; şi Dumnezeu este Duhul Sfânt. Toate acestea, în acelaşi timp.

Botezul Domnului este cel dintâi pas al lui Dumnezeu către noi. Pentru că nu aveam cum să ştim, dacă nu ne descoperea Hristos, cine suntem, cum suntem, şi Cine este deasupra noastră: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Suntem călători pe cărările acestei vieţi. Dar vom pleca din lumea aceasta, dând socoteală de felul în care l-am căutat pe Dumnezeu.

Fie ca Sărbătoarea Botezului Domnului să ne lumineze. Fie ca Dumnezeu să ne dea înţelepciunea să-L recunoaştem, să I ne închinăm şi să-L lăudăm pentru toate câte ne-a dat nouă. Fie ca Dumnezeu să fie cu fiecare din noi într-o zi ca aceasta şi în toate zilele şi să ne dea ştiinţa cea mai mare, aceea de a-L lăuda şi a-L binecuvânta pentru destinul nostru veşnic. Pentru că nu avem destin pământesc veşnic. Viaţa noastră pământească trece, dar ceea ce rămâne este sufletul, care va trăi în veci. În veşnicia lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Pr. Marcel Dobrea, protopop Făgăraş I

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 83, ianuarie-februarie 2015

Read Full Post »

În fiecare an, în ziua de 6 ianuarie, creştinii sărbătoresc Botezul Domnului. Praznicul mai poartă şi numele grecesc de Epifania sau Teofania, adică sărbătoarea “Arătării Domnului”, a descoperirii dumnezeirii lui Iisus Hristos.

Biserica a rânduit ca în această sărbătoare să se săvârşească Sfinţirea cea mare a apei sau Aghiasma Mare. În cadrul ei, suntem chemaţi să retrăim Botezul Domnului. Prin rugăciunile întocmite de Sfântul Sofronie al Ierusalimului, sfinţiţii slujitori cer de la Dumnezeu ca apa să fie „izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtarea puterii celui potrivnic”.

La Făgăraş, Aghiasma Mare s-a săvârşit şi anul acesta lângă Lacul Cetăţii. În fiecare an, prin rotaţie, una din bisericile din oraş se ocupă cu organizarea. De rând a fost anul acesta Biserica Brâncoveanu. Consilierii celor doua parohii arondate acesteia s-au ocupat de procurarea apei şi distribuirea ei, de aşezarea celor trebuincioase pentru desfăşurarea slujbei. Sprijin important am primit din partea Primăriei, a Unităţii de Jandarmi, a Poliţiei locale, precum şi a altor instituţii din municipiu.

Au slujit majoritatea preoţilor din oraş. De faţă au fost câteva sute de credincioşi veniţi în procesiune cu preoţii lor, cu icoana Botezului şi cu prapuri în faţă, intonând troparul praznicului. Slujba a fost înălţătoare, rugăciunile şi cântările ajutate de staţia de amplificare, ajungând până departe în oraş. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de părintele Ioan Dincă, preot la biserica organizatoare. În încheiere am transmis cuvântul de binecuvântare din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu Streza şi mulţumiri tuturor celor care au răspuns chemării de a trăi împreună acest Praznic împărătesc.

Aghiasma, în jur de o mie de litri, a fost distribuită în rânduială deplină. În tot acest timp, preoţii slujitori i-au stropit cu apă sfinţită pe cei prezenţi, iar cântăreţii au interpretat tradiţionala cântare a Bobotezii „În marginea râului…”

Pr. protopop Marcel Dobrea

 Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 77, ianuarie-februarie 2014

 

 

Read Full Post »

În ziua Botezului Domnului, după ce s-au bucurat de darurile Sfintei Liturghii, credincioşii din Făgăraş împreună cu preoţii lor parohi s-au îndreptat spre Cetatea Făgăraşului. În atmosferă de sărbătoare, şiruri de oameni cu prapuri şi icoane au ajuns de la fiecare parohie în centrul oraşului, pentru a întări rugăciunea lor cu cea a celorlalţi făgărăşeni.
Slujba de sfinţire a aghiasmei a fost oficiată de preoţii oraşului în frunte cu părintele protopop Marcel Dobrea. „Ne bucurăm să fim împreună cu aşa de mulţi credincioşi şi cu preoţii din Făgăraş la Sfinţirea Apei, aici, la Cetatea Făgăraşului. Iernile nu mai sunt ca altădată, dar praznicul este mare, este praznicul în care ni se arată Sfânta Treime, la Botezul Domnului. Atunci Iordanul şi-a schimbat cursul şi s-a întors înapoi, pentru că şi creaţia simte puterea lui Dumnezeu şi s-a înfiorat la vederea Creatorului care intra să se boteze în apa râului. Şi astăzi, în fiecare an, pelerinii care participă la slujba de Bobotează în locul unde S-a botezat Mântuitorul Hristos spun că simt o  întoarcere a apei, după profeţia din Psalmul 113: «Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi»” – a spus părintele protopop.
Prin harul lui Dumnezeu, minunea în care apa obişnuită îşi schimbă firea, devenind „dar de sfinţenie şi curăţitoare de păcate, spre tămăduirea sufletelor şi a trupurilor şi spre tot folosul de trebuinţă”, păstrându-şi prospeţimea vreme îndelungată, se petrece an de an în cadrul acestei rânduieli de slujbă.

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 60 – ianuarie 2012

Read Full Post »