Feeds:
Articole
Comentarii

Zeci de preoți și sute de credincioși au fost prezenți la slujbele de prohodire a doamnei preotese Simona Ursu. Slujba de înmormântare a avut loc vineri, 18 februarie, la biserica Sf. Ioan Botezătorul din cartierul făgărășean Galați, a cărui comunitate a avut-o ca preoteasă încă din anul 1990. După Sfânta Liturghie, soborul de preoți condus de Preasfințitul Ilarion Făgărășeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, s-a rugat pentru sufletul celei care a slujit în această lume ca soție, mamă, preoteasă și dascăl.

La final, părintele protopop Iulian Boac a citit mesajul de condoleanțe al Părintelui Mitropolit Laurențiu Streza, apoi au rostit cuvinte de evocare și mângâiere: Preasfințitul Ilarion, care a fost și duhovnicul doamnei preotese, părintele Doru Gheaja – prin interpretarea unui cântec –, părintele Ioan Bujor de la Bistrița, coleg de seminar al părintelui Cornel, și părintele Laurențiu Urian de la biserica Adormirea Maicii Domnului din Făgăraș-Cimitir.

Mesajul Părintelui Mitropolit Laurențiu Streza

,,Am primit cu multă întristare creștinească vestea trecerii la cele veșnice a distinsei credincioase Simona Ursu, soția prea cucernicului preot Cornel Ursu, preot pensionar la Biserica ,,Sf. Ioan Botezătorul„ din Făgăraș. Pildă de aleasă credință și evlavie, adormita întru Domnul a cultivat de-a lungul întregii sale vieți, cu înțelepciune și smerenie, virtuțile viețuirii creștine, având o înțelegere profundă a rostului vieții, a încercărilor și suferințelor, dar și a bucuriilor și binecuvântărilor lui Dumnezeu pe calea mântuirii. Prin frumoasa ei noblețe intelectuală și sufletească, adormita întru Domnul va rămâne  mereu în amintirea și rugăciunea tuturor celor care au cunoscut-o, au apreciat-o și au iubit-o.

În aceste momente grele ale despărțirii, suntem alături de părintele Cornel și de întreaga sa familie îndoliată și Vă împărtășim tuturor, cu părintească dragoste, adânca noastră compasiune, cuvânt de mângâiere și de întărire întru Domnul. Însoțim cu pioasă rugăciune trecerea spre cele veșnice a sufletului roabei lui Dumnezeu, preoteasa Simona, și avem nădejdea că Domnul o va odihni cu drepții în Împărăția Sa cea cerească. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Înviat din morți, să-i răsplătească jertfelnicia și credincioșia anilor vieții, iar pe cei rămași, familie și credincioși, să vă binecuvânteze și să vă mângâie pe toți.

Dumnezeu să o ierte și s-o odihnească!

Veșnică să-i fie pomenirea, din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și arhierești binecuvântări pentru familia îndoliată,

†Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului

Mamă jerfelnică, preoteasă evlavioasă, dascăl plin de râvnă

Când moare un om, oricum ar fi el, moare o mică lume, iar atunci când moare și se prăbușește în timp o ființă deosebită, moare și se prăbușește în lut o constelație a lumii, o pulbere întreagă de gânduri și de sentimente, de deznădejdi și de speranțe. La poarta cerului bat mulți drumeți obișnuiți și plângători. Astăzi, bate la această poartă un suflet ales care în viață a fost o mamă jertfelnică pentru fetele ei, o preoteasă evlavioasă care și-a sfințit căminul cu aghiasma celei mai curate iubiri și o ușă deschisă pentru elevii interesați să cunoască tainele scrisului și cititului. 

Născută la poalele munților Făgăraș, aproape de cer, în localitatea Hârseni, în data de 11 martie 1959, din familia Puia Axente (91 ani) și Maria (82 ani)  ca unic copil, a absolvit școala generală în satul natal, urmând apoi Liceul Pedagogic din Brașov, iar între anii 2011 și 2013 Facultatea de Psihologie și Pedagogie din urbea de la poalele Tâmpei.

Se căsătorește cu teologul devenit mai târziu părintele protopop Cornel Ursu, fiind binecuvântați cu două fiice: Roxana-Maria și Magdalena, cea mai mare fiind soția părintelui Claudiu Păun. A fost binecuvântată de Dumnezeu cu doi nepoți: Vladimir și Miriam.

S-a realizat în această lume ca mamă jertfelnică pentru fetele ei. Frumos spunea Tudor Arghezi: „Altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața zidite-n temelie”.

A fost preoteasă cucernică care a sfințit căminul cu aghiasma celei mai curate iubiri. Distinsă și plină de eleganță, cu un trup aparent firav, doamna preoteasă Simona a fost un femeie puternică, a fost, de fapt, mâna dreaptă a părintelui Cornel. Părintele a urcat împreună cu aleasa inimii muntele suferinței. Dumneaei a ajuns pe piscul învierii, eliberându-se de legătura lutului, dar povestea lor de dragoste continuă, la umbra crucii din cimitir, în dialogul fotografiilor din albumul familiei, dar, mai ales, în Sfânta Liturghie. Crucea suferinței a devenit pentru doamna preoteasă scară către cer pentru suflet și pat de odihnă pentru trup. 

Pleacă dintre noi omul de acțiune și dascălul plin de râvnă, până au ajutat-o puterile, slujind toată viața catedra, mai întâi la Școala Gen. nr. 1 , iar mai apoi la Școala Gen. nr. 7 din Făgăraș.    Ce ideal mai sublim există în lume dacă nu acela de a fi luminător al sufletelor, a deschide ochii minții și ai inimii celor neștiutori? În afară de slujirea preoțească , nici unei slujiri nu i se poate aplica denumirea de apostolat, în așa de mare măsură ca slujirii dăscălești. Dascălul se mistuie și se dăruiește pentru idealul pe care-l urmărește. Dăscălița Simona Ursu a avut ca ideal ridicarea localității în care i-a fost dat să lucreze. Tuturor celor ce populează acest spațiu geografic le-a influențat dragostea de valorile perene: adevăr, bine, frumos, omenie, caracter moral, patrie.  Ceea ce a propovăduit, învățătoarea a tradus în faptă. Doamna învățătoare Ursu a dat roade bogate în viața vlăstarelor tinere, cărora le-a sădit dragostea de învățătură, dar ne-o aducem aminte și ca pe o talentată organizatoare de serbări școlare, imprimând, în același timp, în sufletele copiilor dragostea de cântec, de trecutul zbuciumat și glorios al neamului nostru, de comorile lui tradiționale, de credința strămoșească. 

   Descendentă dintr-o familie de țărani, în care cultura muncii și omenia erau la loc de cinste, adormita întru Domnul a devenit slujitoare și luminătoare a celor mici și a celor mari deopotrivă. Evlavioasă și meticuloasă, fermă și neînduplecată deopotrivă, doamna Simona Ursu a fost perseverentă în atingerea țelurilor sale. Așa se explică secerișul bogat, la închiderea călătoriei pământești, oglindit în seriile de elevi din cei 45 de ani de învățământ, pe care i-a învățat tainele scrisului și cititului, azi cu rosturi importante în viață.   

   Acum, acestui sfeșnic de lumină, în ceasul despărțirii, îi aducem prinosul de recunoștință și prețuirea noastră, ca uneia care slujba și-a făcut-o deplin, fiind vrednică de „cununa răsplătirii” din partea lui Dumnezeu și a oamenilor.

Să-i fie țărâna ușoară și memoria binecuvântată!

Pr. Dr. Laurențiu Urian, Parohia Ortodoxă Făgăraș VI

Apostolat în Țara Făgărașului, februarie 2022

Din respect pentru eroi

„Dragostea de neam și țară și respectul pe care îl avem pentru eroii noștri” – așa și-a motivat un grup de tineri implicarea într-o acțiune de curățenie la mormintele eroilor din Primul Război Mondial, aflate în Cimitirul Vechi al Făgărașului.

Fapta lor avea nevoie de o zi cu soare, așa că au profitat că marți, 6 aprilie, a fost o zi de vacanță însorită. Au curățat parcela, au cosit, au îndreptat crucile și au aranjat bordurile.

„Dragostea pentru neam si țara noastră cred că e cea mai mare motivație pe care o pot avea. Pe de altă parte, eroii aceia si-au dat viața pe front pentru ca eu azi să fiu cine sunt și să trăiesc într-o țară așa de minunată! ”; „Pe mine în primul rând m-a motivat faptul că sunt eroii neamului nostru. Doar asta ar trebui să ne fie tuturor de ajuns pentru a-i cinsti și a-i respecta după puterile fiecăruia!” – au spus doi dintre tinerii implicați.

Acțiunea a fost inițiată de filiala din Făgăraș a Frăției ortodoxe Sf. Mare Mucenic Gheorghe, în parteneriat cu Asociația Doamna Maria Brâncoveanu și cu Protopopiatul ortodox Făgăraș, care plănuiește un proiect mai amplu:

„Facem demersuri pentru un proiect de refacere a crucilor și a bordurilor deteriorate de trecerea timpului în această parcelă dedicată eroilor din Primul Război Mondial. Dacă cei din Al Doilea Război Mondial sunt cinstiți în parcela de onoare din Cimitirul Nou, ne dorim ca și aici, în Cimitirul Vechi, locul să fie îngrijit pe măsura demnității pe care acești ostași ne-au oferit-o prin jertfa lor. E o datorie de onoare, mai ales în acest an declarat „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor” de către Patriarhia Română.” – a spus părintele Iulian Boac, protopopul ortodox al Făgărașului.

Natalia Corlean

Apostolat în Țara Făgărașului

Preasfințitul Ilarion Făgărașanul a poposit în Parohia ortodoxă Ucea de Jos în Duminica a 3-a a Postului Mare. Ierarhul a slujit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din sobor a făcut parte părintele Emilian Man – marele eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Sibiu, părintele Iulian Boac – protopopul de Făgăraș, preotul Ion Tărcuță – fostul paroh al comunității, și preotul Sebastian Toma, actualul paroh. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de cântăreți ai Catedralei mitropolitane din Sibiu.

Ierarhul a rostit un cuvant de învățătură explicând Evanghelia duminicală, iar la sfârșitul Liturghiei a ținut o slujbă de pomenire în memoria preotului profesor Ioan Glăjar și a doamnei preotease Doina. Părintele Ioan Glăjar a fost preot paroh în Ucea de Jos timp de 47 de ani (1960-2007) şi profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu (1976-1990). De la moartea părintelui Glăjar s-au împlinit 8 ani, iar în această zi a pomenirii, 4 aprilie, s-au împlinit 85 de ani de la nașterea doamnei preotese Doina.

Marian Silea

Apostolat în Țara Făgărașului

La Biserica Adormirea Maicii Domnului din Făgăraș a avut loc sâmbătă, 13 martie, parastasul de 40 de zile pentru Părintele Profesor Dr. Gheorghe Malene. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți din Făgăraș, din Țara Făgărașului dar și din Alba Iulia, condus de Preasfințitul Ilarion Făgărășeanul.

După parastas, chipul părintelui Gheorghe a fost evocat de Părintele Episcop, care și-a exprimat durerea pentru plecarea atât de timpurie dintre noi a celui care mai avea cu siguranță multe lucruri de făcut în lumea aceasta. Lipsa părintelui profesor este resimțită atât la catedra de muzică a Liceului ortodox Sf. Constantin Brâncoveanu din oraș, cât în viața enoriașilor săi, a mănăstirilor din zonă, unde obișnuia să cânte împreună cu elevii teologi, dar și în viața muzicală bisericească a întregii Țări a Făgărașului.

În continuare, un cuvânt de evocare a fost ținut și de pr. protopop Iulian Boac, care și-a exprimat regretul pentru pierderea colegului de slujire, un preot dârz și harnic, dar și nădejdea că Dumnezeu, cel care a cules această floare din grădina Sa, va avea grijă părintească față de familia sa și de toate cele lăsate în urmă.

La final s-a făcut o slujbă de pomenire și la mormântul Părintelui, aflat lângă lăcașul de cult.

Dumnezeu să îi ierte și să îl odihnească, iar familiei îndoliate să îi dea mângâiere și putere!

Veșnica pomenire!

Pr. Florin Popa

Apostolat în Țara Făgărașului

De câțiva ani, 9 martie a intrat în conștiința noastră ca Zi a deținuților politic anticomuniști.

Mișcarea de rezistență din Țara Făgărașului a fost una amplă. Pe lângă zecile de luptători executați și sutele de persoane arestate și torturate, avem peste o mie de familii care au fost persecutate timp de câteva decenii. În acest context, comemorarea de azi nu putea fi trecută cu vederea, căci ea îi are în centru pe cei care ne sunt bunici sau străbunici, unchi și mătuși, rude sau consăteni.

Ținând cont de restricțiile impuse de autorități, slujba de pomenire a avut loc într-un grup restrâns, în fața Monumentului Rezistenței Anticomuniste din Țara Făgărașului aflat în fața Cetății. Parastasul a fost oficiat de un sobor de preoți condus de Pr. Iulian Boac – protopopul Făgărașului, pr. Laurențiu Urian – de la biserica Adormirea Maicii Domnului din Cimitir, pr. militar pensionar Gherasim Frățilă și preoții comunității inițiatoare de la Biserica Brâncoveanu: pr. Marcel Dobrea, pr. Marius Corlean și pr. Ioan Paroș.

Pe lângă numele partizanilor făgărășeni, pe pomelnic s-au aflat și numele luptătorilor de pe versantul sudic al Munților Făgăraș, grupul de la Nucșoara condus de Toma Arnăuțoiu. Cele două grupuri, deși nu s-au întâlnit față către față în această viață, s-au căutat în munți și au fost legate de aceleași năzuințe de câștigare a libertății. I-au unit și același destin: au fost frânte nemilos de regimul comunist, membrii lor au fost uciși, iar pentru familii și sprijinitori au urmat zeci de ani de represalii.

La finalul momentului comemorativ, în acordurile Imnului eroilor, cântat de preoții prezenți și de tinerii organizatori, a fost depusă o coroană de flori din partea Asociației Doamna Maria Brâncoveanu, prin președintele ei, pr. Marcel Dobrea, și din partea Frăției ortodoxe „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, cele două organizatoare ale evenimentului.

Condițiile din acest au făcut ca momentele de recunoștință și pomenire a luptătorilor din rezistența anticomunistă să fie dispersate în mai multe locuri și momente ale zilei. În cursul dimineții un parastas a avut loc la Biserica Sfânta Treime din oraș; mai târziu au fost depuse coroane de flori din partea reprezentanților Primăriei Făgăraș și, ulterior, ai Asociației Foștilor Deținuți Politic – filiala Făgăraș.

Natalia Corlean

Apostolat în Țara Făgărașului

Țara Făgărașului își ia rămas bun de la cel care a fost pentru multă vreme sufletul muzicii bisericești din zona noastră.

Părintele profesor Dr. Gheorghe Malene s-a născut în 31 iulie 1977, din părinții Gheorghe și Elena Malene. A studiat la Şc. Generală 5, devenită între timp Liceul teologic ortodox, unde a ajuns peste ani profesor.

A absolvit Seminarul Teologic din Alba-Iulia în 1998, continuându-şi apoi pregătirea la Cluj: Facultatea de Teologie (1998-2002), Master (2002-2003) şi Doctorat în Teologie, specialitatea Muzică bisericească şi Ritual (2005-2009), cu o lucrare despre aspecte ale cântării bisericeşti şi de strană din Ţara Făgăraşului. În 2002 a ajuns profesor titular la Liceul teologic ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu”. Și-a continuat pregătirea didactică și cu un master în educație – în 2013-2015 a urmat studiile de masterat Resurse umane în educație. Formare și management, la Universitatea Transilvania din Brașov.

De-a lungul anilor a condus mai multe coruri din Ţara Făgăraşului: corurile parohiilor Şinca Nouă şi Viştea de Jos, corul liceului, corala Protopopiatului ortodox Făgăraş etc.

În 12 mai 2013 s-a căsătorit cu Nicoleta Toacă, de profesie medic, căsnicia fiindu-le binecuvântată cu două fetițe: Teodora și Ștefania.

Și-a dorit mult să slujească lui Dumnezeu și din Sfântul Altar, astfel încât în 14 februarie 2016 a fost hirotonit diacon, slujind onorific alături Preasfinţitul Ilarion Făgărășeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

Un an mai târziu este numit prin concurs preot paroh la biserica Adormirea Maicii Domnului din Cimitir, Parohia Făgăraș VI. A fost hirotonit preot în 12 noiembrie și instalat în parohie în 28 noiembrie 2017.

În 16 noiembrie 2020 a suferit un grav accident rutier, în timp ce se îndrepta spre o înmormântare. A fost transportat de urgență cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș. După aproape trei luni, sufletul său a abandonat lupta pentru viață, fiind chemat la Dumnezeu în 7 februarie 2021. Sute de oameni au trecut să își ia rămas bun în cele patru zile în care trupul părintelui a fost depus la biserica sa parohială. A fost înmormântat în 11 februarie, mormântul său aflându-se în apropierea intrării în lăcașul de cult.

La slujba de înmormântare, răspunsurile la strană au fost date în chip minunat de un cor format din preoți și teologi – prieteni și foști elevi.

La finalul slujbei, Părintele Gheorghe Malene a fost evocat de mai mulți vorbitori:

 • Preasfințitul Ilarion Făgărășeanul a citit Scrisoarea de condoleanțe din partea Înaltpreasfințitului Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.
 • Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei
 • Părintele profesor Constantin Necula, prodecanul Facultății de Teologie din Sibiu
 • Părintele profesor Sorin Dobre, lector la Facultatea de Teologie din Sibiu, a transmis cuvântul Pr. Prof.univ. Dr. Vasile Stanciu, îndrumătorul de doctorat al Părintelui Gheorghe.
 • Prof. Cosmin Moldovan, directorul Liceului teologic ortodox Sf. Constantin Brâncoveanu, a adresat un cuvânt de condoleanțe din partea corpului didactic.
 • Pr. Protopop Iulian Boac a dat citire necrologului.

+++

+++

Părintele Constantin Necula: ONOR LA CAMARAD

„Dacă orice ofițer din lumea aceasta ar fi murit în drum spre împlinirea misiunii sale, o gardă cu 21 de militari, drapelul, Steaua României – ar fi strălucit pe pieptul său și toți ar fi fost entuziasmați într-un fel sau altul că încă un erou și-a făcut datoria.

Cum ARME n-avem – decât smerenia, și dragostea, și rugăciunea –,

cum altă STEA n-avem – decât Crucea lui Hristos –,

cum alt DRAPEL n-avem – decât flamura luminoasă a Învierii, care a dat și tricolorului sens, căci un drapel de Stat fără lumina Învierii pe el e un drapel degeaba,

astăzi ne-am strâns ca gardă de onoare a preoțimii nu doar din Țara Făgărașului, pentru a aduce ONOR la un CAMARAD căzut la datorie.”

+++

Cu multă emoție, părintele Sorin Dobre a transmis cuvântul îndrumătorului de doctorat al părintelui Gheorghe, părintele Vasile Stanciu:

+++++++

La ultima sa aniversare, în 31 iulie 2020, Părintele Gheorghe scria pe pagina sa de facebook un mesaj care a căpătat, prin mutarea sa la Domnul, o valoare testamentară:

„Îți mulțumesc Doamne: pentru anii aceștia frumoși, pentru părinții care m au crescut, pentru dragostea nepieritoare a iubitei mele soții, pentru frumusețea vieții alături de micuțele mele fete, pentru fiorul sacru al Sfintei Liturghii, pentru bunii mei credincioși, pentru arta de a-i învăța pe cei mai tineri, pentru cei de aproape și cei de departe, pentru prietenii buni și cunoscuții aleși, într-un cuvânt pentru toată darea cea bună și pentru tot darul Tău desăvârșit… pentru ceea ce sunt acum și pentru toate câte le-am primit ca binecuvântare de la Dumnezeu!”

Golul rămas în urmă este imens.

Dumnezeu să îl primească în brațele Sale și să îi dea odihnă, iar familiei Părintelui să îi poarte de grijă ca un Tată Atoateștiutor și Iubitor.

„Doamne al puterilor, Cel ce eşti bucuria celor întristaţi şi mângâierea celor ce plâng şi sprijinitor al tuturor celor slabi de inimă, mângâie cu milostivirea Ta pe cei cuprinşi de plângere pentru fratele nostru preotul Gheorghe cel adormit; vindecă toată durerea care este pusă acum în inima lor!” (Slujba înmormântării preoților)

Veșnica pomenire din neam în neam!

Un video realizat de publicația noastră, Apostolat în Țara Făgărașului, in memoriam:

În seara zilei de 8 iulie, după câteva zile petrecute pe patul de spital, ca urmare a unui mic accident, suprapus pe mai multe suferințe fizice dar şi pe o vârstă patriarhală, părintele Romul Poparad face pasul din vremelnicie în Veşnicie. Vestea morții preacucerniciei sale a întristat deopotrivă pe cei din „familia mică” a părintelui, cât şi pe cei din „familia cea mare” a bisericii, comunitatea de credincioşi pe care părintele a slujit-o cu devotament (28 de ani până la pensionare şi încă 8 după aceea).

Prin grija părinţilor slujitori de la Biserica ,,Sfânta Treime” din Făgăraş, Marcel Greavu şi Ioan Tărcuţă, trupul neînsufleţit al părintelui Romul a fost aşezat după rânduială în această biserică istorică, săvârşindu-se zilnic slujbe de pomenire şi citindu-se încontinuu Psaltirea, până în ziua înmormântării.

Slujba de înmormântare a fost oficiată joi, pe 11 iulie. În prima parte a zilei s-a săvârşit Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Ilarion Făgărăşanul, înconjurat de un sobor de preoţi. Cu binecuvântarea Preasfinţitului, părintele Cornel Ursu, fost protopop al Făgăraşului, a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură, în care a adus în actualitate amintiri, scoţând în evidenţă autoritatea morală şi profesională de care s-a bucurat slujitorul Domnului – Romul Poparad. Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba de înmormântare, oficiată tot de către Preasfințitul Ilarion, alături de un sobor de 28 de preoţi, în prezenţa a numeroşi credincioşi din Făgăraş, dar şi din parohiile în care a mai slujit părintele: Drăguş şi Hurez.

La finalul slujbei de prohodire, Părintele Episcop a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre slujirea preoţească la care a fost chemat şi părintele Romul, ca o prelungire a chemării şi a slujirii Sfinţilor Apostoli. De asemenea, Preasfinţia Sa a dat citire şi mesajului de condoleanțe transmis de către Înaltpreasfințitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului. Au mai rostit cuvinte evocatoare ale personalităţii părintelui Romul Poparad:

 • Părintele protopop de Făgăraş, Iulian Boac, care a ,,ucenicit” ca tânăr teolog şi mai înainte, pe lângă părintele Romul;
 • Nicolae Lie, fost paroh la Biserica ,,Sfânta Treime”, care a evocat chipul luminos al părintelui Poparad, ,,slujitor destoinic, iubitor de rugăciune, exemplu de discreţie şi smerenie”
 • Marcel Greavu, co-slujitor al părintelui Poparad, care a dat citire necrologului întocmit de către cei doi fii ai părintelui, Hariton Poparad şi Dan Poparad, şi care a mulţumit în numele familiei îndoliate Înaltpreasfințitului Laurenţiu, Preasfințitului Ilarion, preoţilor slujitori şi tuturor celor care și-au manifestat, prin prezența lor, preţuirea faţă de cel care a fost părintele Romul Poparad.

Trupul neînsufleţit al părintelui a fost aşezat în mormântul pregătit în cimitirul Bisericii ,,Sfânta Treime”, acolo unde va aștepta obşteasca Înviere.

Veşnică pomenire, din neam în neam!

Pr. Nicolae Lie, Brașov

inmormantare site

Scurtă biografie a Părintelui Romul Poparad întocmită de familie

Romul Poparad s-a născut la 26 august 1934 în Calbor, fiul lui Dumitru și al Rafirei, al treilea copil între cei 5 frați.

A fost un copil bun și ascultător, cu înclinații spirituale pornite de la o foarte fragedă vârstă, dezvoltate mai apoi între zidurile Mănăstirii Sâmbăta, rodind în final într-o bogată și împlinită carieră preoțească, pe care a săvârșit-o cu absolut devotament și dăruire.

A absolvit clasele primare ale Școlii din Drăgus, urmată de Seminarul Teologic din Cluj și apoi de Institutul Teologic din Sibiu, în anul 1957.

Cariera profesională, deși încununată de multe realizări, nu a fost lipsită de piedici și greutăți. A înfruntat vremuri tulburi, prin care el a trecut cu credință, demnitate și neînfricare.

S-a căsătorit cu Olimpia Ramba în anul 1957, iar în anul următor s-a născut fiul lor Hariton, urmat la doi ani de cel de-al doilea fiu, Dan. A fost un părinte de excepție, a cărui dragoste, bunătate și sprijin necondiționat a marcat puternic evoluția și împlinirea spirituală și profesională a celor doi fii.

Drumurile vieții l-au dus pe rând, la început ca preot în satul natal Drăguș timp de 13 ani, continuând alți 13 ani ca preot paroh în satul Hurez, mai apoi preot la Biserica Sfânta Treime din Făgăraș (28 ani), de unde s-a pensionat în anul 2011, nu înainte de a finaliza legământul pe care l-a avut cu sine și în fața lui Dumnezeu, refacerea minunatei picturi.

În urma căsătoriei celor doi fii, în viața lui au apărut 3 nepoți: Sebastian, Adina și Clara, care i-au luminat și îmbogățit viața. La rândul lui, prin harul său deosebit, veșnica sa tinerețe sufletească, în noua sa calitate de bunic a contribuit la modelarea spirituală a acestora, creând 3 tineri care se vor mândri pentru totdeauna că l-au avut în viața lor.

Tuturor ne va fi greu despărțindu-ne de el, dar avem convingerea și credința că nu îl ducem pe un ultim drum, ci spre puntea săpată în pământ către Cer, unde brațele Domnului îl vor primi, luminând tristețea noastră.

 

Citiți și un articol scris de pr. Ciprian Bâlbă la pensionarea părintelui Romul, în 2011:

http://apostolatintarafagarasului.blogspot.com/2011/12/preotul-romul-poparad-un-clasic-al.html

Copiii din Bucium s-au bucurat de trei zile memorabile. În perioada 7-9 iulie 2019 a avut loc în localitatea lor „Tabăra din satul meu”, timp în care, de dimineața până seara, cei 30 de copii înscriși s-au bucurat de diverse activități educative. Evenimentul este primul dintr-o serie de 5 tabere, fiind urmat de Boholț, Șoarș, Văleni și Rodbav, organizat în parteneriat cu parohiile locale.

 

Tabăra de la Bucium a început duminică, cu Sfânta Liturghie, urmată de deschiderea oficială. Restul zilei a fost ocupat de jocuri de construire a spiritului de echipă, bazate pe strategie, încredere și mișcare fizică. În următoarele două zile copiii, împărțiți în trei grupe de vârstă, au avut parte de ateliere de comunicare, tir cu arcul, muzică și dans. Pentru că vremea a împiedicat organizarea drumeției propuse, ea  fost înlocuită cu jocuri sportive. Ultima zi a adus și mult așteptata vânătoare de comori, iar la închiderea oficială copiii au primit diplome și daruri. Tabăra s-a încheiat cu un foc de tabără în livada casei parohiale, la care au participat copiii, voluntarii, dar și cei gazdele care au contribuit la buna organizare a evenimentului.

#TabăraDinSatulMeu este un proiect organizat de Asociația Doamna Maria Brâncoveanu, coordonat de părintele Ioan Paroș și doamna preoteasă Natalia Corlean, implementat de voluntarii Asociației, care au fost pregătiți în luna mai într-un training de formare organizat special de Asociația JoyCamps România. Proiectul a fost finanțat prin Bikeathon Țara Făgărașului și sprijinul comunității Bisericii Brâncoveanu din Făgăraș. Conceptul TSM presupune cazarea și masa beneficiarilor la ei acasă, ceea ce reduce mult costurile organizării. Găzduirea și hrănirea voluntarilor este asigurată de membri ai parohiei locale, la Bucium aceștia fiind coordonați de pr. Alexandru Cîmpan și doamna preoteasă Iuliana.

Obiectivele proiectului Tabăra din satul meu sunt: crearea unei alternative de petrecere a timpului liber în mod educativ și activ pentru copiii participanți, prin jocuri, ateliere de dezvoltare a abilităților personale, sport, comunicare, lucru în echipă, bucuria naturii; combaterea marginalizării și izolării sociale a copiilor și tinerilor din mediul rural, promovarea educației nonformale în mediul rural; stimularea liceenilor voluntari pentru a se implica activ în cele 5 comunități rurale; formarea și pregătirea lor ca animatori și organizatori ai unei tabere.

 

Impresii ale copiilor:          

„A fost cea mai frumoasă tabără! Mi-au plăcut mult jocurile pe echipe, mi-a plăcut totul foarte, foarte mult! Sper ca vara ce vine să avem din nou o tabără frumoasă alături de voi!!!” (Antonia, 13 ani)

„Mi-a plăcut tot și aș vrea să se repete!” (Rareș, 8 ani)

„Aș vrea ca această tabără să nu fie ultima, ci să se mai întâmple! Mi-a plăcut tot! Mulțumesc voluntarilor! Nu o să vă uit niciodată! Mulțumesc!!!” (Bianca, 12 ani)

„Mi-aș dori să se mai organizeze o asemenea tabără! Vreau să mulțumesc voluntarilor pentru organizare! Vă iubesc pe toți!” (Roxana, 14 ani)

„A fost foarte frumos! Vă iubim și vă mulțumim că ați făcut tabăra asta pentru noi!” (Mirela, 12 ani)

„A fost extraordinar și sper să mai am oportunitatea să cunosc oameni atât de iubitori. Aș fi vrut să stați mai mult!” (Elisabeta, 11 ani)

 

Impresii ale gazdelor:

„Proiectul Tabăra din satul meu a fost o adevărată binecuvântare pentru copiii din satul nostru, care au primit cu mare bucurie vestea organizării unei tabere, deoarece pentru majoritatea dintre ei era prima experiență de acest fel. Programul a fost foarte încărcat, dar cu toate acestea copiii nu au resimțit oboseala, ci s-au bucurat din plin de toate activitățile propuse, implicându-se cu multă dăruire și energie.

Feedback-ul din partea copiilor, dar și a părinților, a fost unul pozitiv. Cu toții s-au bucurat de jocuri, de faptul că au învățat să lucreze în echipă, să fie responsabili, să se accepte reciproc, dar și de faptul că au avut ocazia să participe activ la programul zilnic de rugăciune. Într-un cuvânt, această tabără ne-a învățat să fim o familie, să ne pese unii de alții și, cel mai important, după cum este și motto-ul Asociației Doamna Maria Brâncoveanu, că «Împreună putem face mult bine».” (Pr. Alexandru Cîmpan, organizator-gazdă)

 

Impresii ale voluntarilor: 

 • „Prima tabără a proiectului TSM mi s-a părut pur și simplu genială. A ieșit neașteptat de bine și am avut parte de foarte multe surprize plăcute, mai ales că a fost prima tabără a acestui proiect. M-am simțit foarte bine alături de organizatori, de ceilalți voluntari și totodată de copii. Unul dintre motivele pentru care îmi place să fiu voluntar este căldura cu care suntem primiți acolo unde mergem, iar faptul că pot face bine in jurul meu mă determină mult să vreau să mă implic.” (Sebastian Constantinică, voluntar TSM)
 • #TabăraDinSatulMeu este unul dintre cele mai benefice proiecte de dezvoltare și creștere frumoasă și armonioasă a copiilor pe care le-am întâlnit. Jocurile și nenumăratele activități educative îi fac pe copiii participanți să uite de probleme și de neputințe sau lipsuri și să se bucure de dulceața copilăriei alături de ceilalți copii din comunitate, învățând astfel un lucru esențial, lucrul în echipă, dar punând și cărămizi importante la baza dezvoltării lor personale. Într-adevăr, realizarea unei tabere necesită mult efort fizic și psihic pentru animatori și coordonatori, însă zâmbetele copiilor îmbrățișările lor pline de recunoștință mă motivează să continui! (Darius Constantinescu, voluntar TSM)
 • „Am trecut peste dificultăți împreună și toate zâmbetele curate ale copiilor m-au făcut să redescopăr o parte din mine și frumusețea și înțelepciunea copilăriei. Nu aș mai pleca din acest rai încununat de îmbrățișările copiilor și de bucuria lor de a fi cu noi.” (Nicoleta Strugari, voluntar TSM)

Preot nou la Calbor

Duminica a 5-a din Postul Sfintelor Paști a fost o zi plină de emoție la Calbor. Părintele Adrian Grosu, cel care a păstorit aici în ultimii 5 ani, a predat ștafeta noului paroh, părintele Florin Popa, care a fost transferat de la parohia Glâmboaca, județul Sibiu, în urma plecării părintelui Adrian la Parohia Teliu, Protopopiatul Săcele.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de 9 preoți, condus de protopopul Făgărașului, Pr. Iulian Boac. În cuvântul de învățătură, pr. Silviu Goga, fiu al satului, a tâlcuit Evanghelia Duminicii și a vorbit și despre tradițiile acelor meleaguri. După Sfanta Liturghie, Părintele Adrian a mulțumit comunității pentru dragostea cu care l-a însoțit în acești ani, desfășurând împreună mai multe activități, apoi a urat bun venit noului preot.

A urmat apoi momentul instalării, când pr. protopop Iulian Boac i-a încredințat parohului noua misiune, oferindu-i Evanghelia, crucea și cheia bisericii.

Pr. Florin Popa a accentuat însemnătatea activității preotului în parohie, totodată mulțumind și comunității călborene pentru călduroasa primire. Un cuvant de mulțumire dar și de bun venit pentru noul paroh a adresat și primarul comunei Beclean, domnul Claudiu Motrescu. Noul paroh din Calbor, părintele Popa Florin, are 27 de ani și este din Făgăraș. A absolvit Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu” Făgăraș și Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, continuând studiile cu un master în Teologia Practică. Este căsătorit din anul 2017, iar în data de 1 octombrie 2017 a fost numit preot paroh la Glâmboaca, ulterior fiind numit în data de 1 aprilie 2019 la parohia Calbor. Frumoasa ceremonie sa încheiat cu o agapă frățească la căminul cultural din localitate.

Pr. Cătălin Socaciu, Parohia Boholț

 

Calbor instalare

 

 

 

 

 

„Cel ce n-a gustat amarul/Nu preţuieşte zăharul”, spunea în cartea sa de memorii preotul Nicolae Borzea, protopopul Făgăraşului la 1918. Aceste cuvinte se potrivesc descrierilor de mai jos. Amar au suportat mulţi preoţi şi preotese din Ţara Făgăraşului care s-au alăturat armatei române pentru a smulge Ardealul de sub dominaţii străine de neam. Era şansa românilor ardeleni ca, după un mileniu de supunere, să se alăture fraţilor lor de dincolo de Carpaţi, din România Mare. Atunci se scriau şi celebrele versuri: „Treceţi, batalioane române, Carpaţii…”

 

Protopopul Borzea, primul arestat

Protopop al Făgăraşului în 1918 a fost Nicolae Borzea (1905-1936), originar din Viştea de Jos. La trecerea sa în veşnicie, cea mai bună descriere a adus-o marele istoric Nicolae Iorga: „s-a stins la Făgăraş un om din cei vechi ai Ardealului, voinic şi inimos, cald la prietenie, gata la faptă, bucuros să ajute oriunde”. El este cel dintâi care a suferit pentru poziţia sa fermă de unire cu românii din Regat. A fost deportat la Oradea între 5 septembrie 1916 şi mai 1917.

Pr. Pavel Borzea din Viştea de Sus a fost surprins de potera jandarmilor unguri la o consfătuire cu preoţii din zonă asupra evenimentelor de după 1916, anul intrării României în Primul Război Mondial; s-a ascuns într-o pivniţă părăsită pe câmp. Din cauza ameninţării cu focul a întregului sat, preotul Pavel s-a predat. Urma să fie împușcat, dar cu dibăcie reuşeşte să scape deghizat în haine ţărăneşti. S-a refugiat în Ţara Românească şi de aici în Moldova, până la sfârşitul războiului.

Preotul Alexandru Popa din Lisa a avut exact aceeaşi soartă ca şi preotul Pavel Borzea, trecând munţii în Ţara Românească până în 1919. Acesta, împreună cu preoții Solomon Făgărăşanu din Drăguş, Ilie Măneluţă, Ioan Banciu, Trandafir Dragomir şi Pavel Monea au fuseseră pedepsiţi în anii 1910, 1911 şi 1912 cu pierderea salariului, pentru atitudinile pro-româneşti.

Pr. Vasile Stoicanea din Şercaia a fost acuzat împreună cu soția de „înaltă trădare”. I s-au făcut două percheziţii, iar la 1 septembrie 1916 a fost arestat. „Prin ploaie m-au dus la Sighişoara. În Şoarş un jandarm secui a vrut să mă spintece. Auzind că fac rugăciuni pentru nevastă şi copii s-a înmuiat şi m-a lăsat. Am fost expediat la Şopron [vestul Ungariei] şi internat la Repceköhalom, unde m-am susţinut ca pedagog al copilelor unui pădurar. Stam la masă cu ei, dar mie îmi dădeau altă mâncare, rea. Am trăit mai mult cu pâine şi cartofi primiţi pe ascuns de la copile şi cu macriş de pe câmp. La Paşti, în 1917, trecând în Şopron pe lângă un ofiţer român prizonier, acesta mi-a şoptit în treacăt: „Nu dispera, părinte! Dumnezeul strămoşilor e cu noi!”. Am fost eliberat în 5 iunie 1917. Acasă mă aştepta o scrisoare ascunsă sub o grindă din grajd, în care ofiţerii români retraşi din comună mă felicitau pentru suferinţele mele”. Preoteasa Stoicanea povestește și ea: „A doua zi după ce născusem, jandarmii mi-au făcut percheziţie. Doi au stat strajă la patul meu făcând glume triviale. Pe bărbat l-a deţinut. Pe mine m-au maltratat să le dau scrisori secrete. Am leşinat. După plecarea bărbatului meu, am fost mereu şicanată de organele administraţiei”.

Pr. Nicolae Aron din Galaţi, pentru a nu fi arestat de unguri, s-a îmbrăcat în cămaşă de noapte simulând că este bolnav. Pentru că nu s-a prezentat la postul de jandarmi, medicul evreu l-a cercetat la domiciliu şi a decretat „maladia” preotului. „În timpul ocupaţiei germane lipsa de îmbrăcăminte şi lemne m-a făcut adesea să cerşesc… am locuit în case de nuiele, lipite cu tină, m-a mâncat frigul, ploaia, păduchii de piele şi păduchii de lemn. O bucată de carne pârlită o puneam în buzunar la pomeni şi mâncam a doua zi, altfel doar ciorbă şi mălai”. A fost un excelent învăţător, preot şi istoric local şi regional. Traian Păcală, preot ortodox în aceeaşi localitate, s-a refugiat odată cu armata română timp de doi ani şi trei luni în Moldova.

Preotul Dănilă Sas din Homorod a fost arestat şi dus la Şopron în 1916, iar la eliberare s-a stabilit în judeţul Cluj. În Hurez preot paroh a fost Dumitru Purece care s-a refugiat peste munţi din cauza presiunilor autorităţilor.

Preotul greco-catolic Maxim Motoc din Săsciori a fost arestat chiar în biserică pe motiv că i-a îndemnat pe oameni contra unei patrule. „Am fost salvat de notarii Traian Herseni, renumit sociolog, şi Ioan Gavrilă, dar după retragerea armatei române am fost pârât ca trădător. Am stat închis la Odorhei vreo 10 zile”.

Pr. Octavian Bârsan din Corbi a fost împuşcat în toamna anului 1916, împreună cu primarul Zosim Dalea din Ucea de Jos.

Pr. Mihail Ganea din Veneţia de Jos a fost şi el arestat şi deportat din localitate pe motiv că la izbucnirea războiului nu a predat toate clopotele bisericii (1914). Eliberat apoi în 1916 şi trimis disciplinar pentru o scurtă perioadă ca preot în Părău, revine în satul Veneţia de Jos, pentru ca în 12 februarie 1917 să fie arestat de jandarmii unguri pe motivul că la serviciul divin, în biserică, a pomenit pe regele Ferdinand I şi familia domnitoare. Escortat la Cluj, a fost închis în temniţă grea, batjocorit, ocărât şi maltratat de ofiţerii investigatori. A fost osândit la 8 ani şi jumătate temniţă ordinară, înnăsprită în fiecare săptămână cu 2 zile întuneric şi post. Întors acasă şi-a aflat casa jefuită de soldați. În urma grelelor suferinţe a murit în 2 decembrie 1918, în vârstă de 48 ani, rămânând în urma lui soţia cu un copil de 2 ani, în lipsă şi fără nici un ajutor.

Damaschin Ghircoiaş a fost preot ortodox în Bucium. Numit de armata română primar în sat, povestește: „Am delăturat toate firmele ungureşti. Cu retragerea armatei am ajuns în Moldova pe moşia Româneşti a boierului Bădărău. După multe suferinţe, Ministerul de Război mi-a permis întoarcerea acasă. Pârât de un pădurar, am fost deţinut la 1 ianuarie 1918 şi închis în Cluj. După trei pertractări, cu 48 de martori, am fost osândit la trei luni temniţă ordinară şi 600 coroane amendă. Am fost eliberat în 23 octombrie 1918. Jandarmii mi-au sechestrat tot avutul.”

Aurel Muşat, preot ortodox în Ucea de Sus, a fost deţinut în 21 mai 1910 şi închis în temniţa din Braşov, de aici dus la Târgu-Mureş, de unde, după trei săptămâni, a fost eliberat. Urmărit din nou s-a refugiat în Vechiul Regat. După căderea Bucureştilor, a fost deţinut din nou şi închis în Braşov până la 25 decembrie 1916. „Întors acasă, am fost în 27 ianuarie expediat la Şopron. Internat în comuna Locsmand, am fost eliberat la 5 iunie 1917 şi pus sub supravegherea jandarmeriei până la revoluţia din 1918”.

Ion Popiţa, preot ortodox în Comăna de Jos. Pârât de notarul satului că a făcut servicii armatei române, pomenind la liturghie pe regele Ferdinand, a fost deţinut la 1 noiembrie 1917 şi închis în temniţa din Cluj, „unde am avut parte de un tratament asiatic”. L-a eliberat revoluţia din noiembrie 1918.

Gheorghe Conta, preot ortodox în Cincu. Deţinut în 7 septembrie 1916 la ordinul prim-pretorului sas Hening, a fost expediat la Şopron. Internat în comuna Lakfalva până în 20 iulie 1917. În absenţa de acasă, soldaţii unguri i-au prefăcut locuinţa în cazarmă şi magazie, devastând totul. „În timpul internării m-am contras [cu] o boală incurabilă de picioare”.

Pr. Ion David Pop din Scorei a fost închis în Târgu-Mureş în 1916, unde după un an şi nouă luni a decedat. Tot în Scorei era preot David Timotei. El a fost refugiat în Olteniţa, apoi în Moldova (1916-1919).

Diac. Dr. Gheorghe Comşa din Comăna de Sus, doctor în teologie la Sibiu, viitor episcop al Aradului, povestește: „În seara de 4 septembrie 1916, pe când trupele române erau în marginea Sibiului, iar patrulele maghiare circulau prin oraş la vănătoare după intelectuali români, mă refugiasem cu colegul Dumitru Coltofeanu, azi asesor consistorial în Sibiu, la colegul Ioan Truţia în reşedinţa mitropolitană. Ne credeam la adăpost, când cineva solicită intrare în reşedinţă, Truţia iese la poartă şi se întoarce legat, condus de patru jandarmi unguri. Am fost deţinuţi şi noi şi legaţi am fost duşi la poliţie de patrulă, al cărei şef era plutonierul Borbély. Pe drum a fost ataşat la noi şi colegul Aurel Todoruţ, funcţionar al Consistoriului Arhidiecezan. La poliţie, am fost loviţi cu patul puştii, iar lui Ioan Truţia, azi preot în Râşnov, i-au despicat urechea cu baioneta. Sângele ţâşnea cu putere în timp ce soldaţii veneau să ne spânzure cu funiile ce ni le treceau ameninţător pe dinaintea ochilor. Pe la orele 10 seara am fost porniţi pe jos printre patrulele maghiare spre Ocna-Sibiului. Santinelele cereau insistent patrulei să ne îngroape de vii. Ajunşi în Şura Mică, am fost ţinuţi o noapte întreagă legaţi şi postaţi cu faţa la perete în cele patru unghiuri ale camerei în care soldaţii beţi ne loveau fără cruţare. În 5 septembrie am fost trimişi la curtea marţială din Ocna-Sibiului. Graţie maiorului de jandarmi Krauss, curtea marţială ne-a declarat liberi, după un arest preventiv de două săptămâni. Calvarul nostru s-a continuat pe la corpurile de trupă, unde am fost duşi pentru a face serviciu militar.”

În raportul nr. 195 din 7 februarie 1936 al Plăşii Arpaşul de Jos către prefectura din Făgăraş se menţionează că pr. Chiuşdea David din Şinca Nouă a fost „[…] urmărit în 1916 pentru purtarea sa demnă şi românească, s-a refugiat în pădurea Strâmba, unde după câteva zile de pribegie a fost prins şi arestat. Dus la Şinca Veche, condamnat la moarte, însă, cu ajutorul câtorva prieteni şi cunoscuţi din Şinca Veche, a fugit din închisoare şi vreo 7 zile a umblat ascuns prin pădurile de pe hotarul comunei. La retragerea armatei române a luat calea pribegiei şi s-a refugiat împreună cu preoteasa Anastasia în oraşul Roman. Mai târziu a ajuns în Bolsoaiavisca, lângă oraşul Elisabetgrad. S-a reîntors la domiciliu în anul 1918 după ocuparea, din nou, a Transilvaniei de armata română”.

preoti si preotese 1918

Preoţii refugiaţi din cauză că au colaborat cu armata română

Preoţi refugiaţi au fost: Andrei Radeş din Berivoii Mici, Matei Răduleţ în Berivoii Mari, Ion Conora din Boholţ, Gheorghe Solca din Calbor, Nicolae Şoneriu din Cincu, elev la Seminarul Andreian, Radu Miron din Cincu (autorităţile maghiare i-au vândut averea prin licitaţie publică), Solomon Făgărăşean din Drăguş, Nicolae Clonţa și Iacob Popa din Făgăraş, Constantin Grama din Râuşor, Valeriu Literat și Bartolomei Zaharie din Ludişor, George Boeriu din Teleki-Recea, Valeriu Crişan din Mărgineni, Eftimie Maniu din Fântâna – deportat cu fiica Maria, iar casa devastată de nemţi, Ilarie Boer din Grid, Dumitru Bărbat din Şercăiţa, Ilarie Cocan din Mândra, Cornel Pop din Părău, Matei Nicoară din Rucăr, Ion şi Vichente Pop din Sâmbăta de Sus, Ioan Fulicea din Şinca Veche, Lazăr Popa din Şinca Nouă, Ioan Stoica din Ticuşu Nou (originar din Veneţia de Jos, a scris şi o carte de memorii), Petru Debu din Toderiţa (a participat ca delegat al cercului electoral I Braşov la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, iar după Marea Unire a fost ales chiar deputat şi senator în Parlamentul României), Ioan Bunea din Vad, Gheorghe Vasu din Voila.

 

Acuze şi fugă din calea urgiei

Pr. Lazăr Popa din Şinca Nouă. Sentinţa de condamnare a părintelui a fost pronunţată de Tribunalul Diviziei honvezilor din Cluj nr. 421 din 23 martie 1917. Spicuim: „Deţinutul, aflat în arest preventiv, Lazăr Popa, născut şi cu domiciliul în Şinca Nouă, de 64 de ani, de religie ortodoxă, căsătorit, preot ortodox, se face vinovat de crimă împotriva armatei statului, pe care a făcut-o prin aceea că în toamna anului 1916, când trupele româneşti duşmane au ocupat comuna Şinca Nouă, şi-a permis să intre în înţelegere cu duşmanul, cu scopul de-a avantaja trupele sale şi a ne dezavantaja armata proprie şi anume: a) Şi-a exprimat deschis simţămintele sale antimaghiare, prin aceea că la alegerea de primar, care a avut loc sub prezidiul ofiţerilor duşmani, a colaborat cu ei, protestând împotriva alegerii fostului ajutor de primar Ilie Flucuş, în acest post, socotind că pe acesta l-au pus maghiarii şi că lor nu le trebuie un astfel de om; b) După retragerea duşmanilor, a plecat de bună voie cu ei în România, de unde s-a reîntors cu aprobarea comandantului aliaţilor germani abia la sfârşitul lunii decembrie în anul trecut (1916 n. ed.) […] Pe baza art. 329 din legile militare, s-a avut în vedere şi faptul că acuzatul, ca preot, prin atitudinea sa, prin care a sprijinit duşmanul, a influenţat foarte defavorabil pe credincioşii săi în simţămintele lor patriotice. Sentinţa: Acuzatul este condamnat la 8 ani închisoare, cu post cu pâine şi apă o zi pe lună, în zilele de post urmând să doarmă pe duşumea; i se înăspreşte pedeapsa, ca să fie ţinut izolat (singur) în carceră în prima, a patra şi a opta lună, pe toată perioada condamnării; în afară de aceasta, este condamnat şi la pierderea slujbei preoţeşti”. În urma recursului, judecat la Înalta Curte a Honvezilor din Budapesta, nr. 222 din 27 iulie 1917, pedeapsa i-a fost redusă la 3 ani închisoare, o zi de post cu pâine şi apă odată la două luni, când va dormi pe duşumea; iar în primul şi al doilea an de închisoare va face câte 14 zile de carceră.

Ioan Capătă, preot în Şona. „După retragerea trupelor române am fost pârât de un catolic din sat că am fraternizat cu românii şi am pomenit pe regele Ferdinand. În 16 mai 1917 m-au deţinut jandarmii. Dus pe jos la Braşov, am fost expediat la Cluj, stând o noapte întreagă în ploaie şi vânt pe tampoane, căci în vagon nu m-au lăsat soldaţii. În temniţele Clujului am îndurat torturi cumplite. În 5 decembrie 1917 m-au osândit la 5 ani puşcărie. În 26 martie 1918 am fost achitat de curtea de casaţie, dar internat în Cluj. Întors acasă, în 28 mai 1918, n-am mai aflat nimic, nici ce mânca, nici cu ce mă îmbrăca.”

Preoteasa Elvira Cioran, născută Comaniciu, fiică de notar din Veneţia de Jos, Ţara Făgăraşului, a devenit în1906 soţia preotului ortodox Emilian Cioran, cu care a avut trei copii: Virginia, Emil (viitorul filosof) şi Aurel. „La retragerea armatei române, în 26 septembrie 1916, m-am refugiat peste munţi. Neputând urca toţi copilaşii munţii, pe cel mai mic de 2 ani şi jumătate l-a luat un căpitan cu sine călare şi a luat-o înainte. Pierzându-se de mine, căpitanul l-a predat unui soldat, care a lăsat copilul într-un părău. Altui soldat, tată de familie, i s-a făcut milă de plânsul lui, l-a luat cu sine şi l-a predat la primăria Titeşti, care l-a dat unei femei spre îngrijire. Aceasta l-a dus la cartierul general. Un maior l-a trimis într-un automobil spre Bucureşti. La Călimăneşti copilul a zărit pe o verişoară a mea, aceasta l-a luat de la soldaţi, ducându-l la prefectura oraşului Râmnicu-Vâlcea, unde l-am aflat după patru zile. La Crăciun, rămânând în teritoriul ocupat, m-am întors acasă. La 20 februarie 1917, împreună cu alte 4 femei, am fost deţinută de jandarmi şi dusă 5 zile în temniţa tribunalului din Sibiu, de aici în vagon de cărbuni, pe un ger cumplit, în temniţa Clujului. Aici am fost ţinută 10 zile în celulă, apoi 3 luni de zile în celelalte temniţe. Drept pedeapsă m-au internat acasă cu considerare la cei 3 copii, până la revoluţie.”

Ana Popa, preoteasă ortodoxă în Lisa. „După lupta de la Porumbac, bărbatul meu a trecut munţii cu armata română. Din 2-25 decembrie 1916 veneau în toată noaptea jandarmii la percheziţie ameninţându-mă că mă spânzură. În 26 decembrie m-au dus în temniţa din Braşov. Cei doi copii, unul de 11 şi unul de 9 ani, au rămas singuri. Istovită de drum, pe frig şi ninsoare, un jandarm m-a izbit cu pumnul, strigând: „Urcă, Dumnezeul tău de putoare valahă!”. A doua zi ne-au dus la Cluj, 1300 bărbaţi şi 220 femei. Pe drum batjocuri, huiduieli şi scuipări. Închisă într-o odaie murdară cu ţigănci şi alte haimanale, am stat până la 26 iulie 1917. Mulţi au mâncat bătăi straşnice, le plesnise pielea de curgea sângele şiroi, alţii s-au umplut de bube. Zilnic mureau 3-4. Copiii adunau cojile din gunoi şi le rodeau. Acuzată cu trădare, după cinci pertractări, neputându-se dovedi nimic m-au eliberat. Acasă totul ni se pustiise. Închisoarea de la Cluj a fost cumplită. Toţi cei închişi aici şi-au contractat boli grave, aici au trecut la cele veşnice mulţi preoţi ca Ioan Caţaveiu din Lisa, nădăjduind într-o lume mai bună dincolo, o lume atât de deosebită de lumea aceasta.”

Iosif B. Caţavei, preot ortodox în Lisa. Acuzat de primarul satului că a pomenit la Liturghie pe regele Ferdinand al României, a fost reţinut în 1 octombrie 1916 şi dus în temniţa din Cluj. În 6 octombrie 1917 tribunalul militar l-a aflat vinovat şi l-a osândit la patru ani închisoare ordinară. În urma tratamentului barbar şi a investigaţiei sălbatice s-a îmbolnăvit şi a murit într-un spital militar din Cluj în 14 ianuarie 1918. Familia l-a adus acasă şi l-a îngropat creştineşte. Zbuciumul sufletesc a răpus în iunie 1918 şi pe soţia lui rămasă acasă fără sprijin.

Petru Caţavei, preot în Rodbav, apoi în Lisa. Lupta îndârjită purtată ani de-a rândul cu saşii din comună, pentru câştigarea de drepturi egale cu saşii la averea comunei şi susţinerea şcolii, „mi-a atras ura prim-pretorului sas Hening, care m-a pus pe lista neagră şi la 1 septembrie 1916 am fost internat în comuna Repce Kőhalom. Şase luni am stat aici, susţinându-mă ca scriitor în cancelaria notarială, până la 15 martie 1917. Întors acasă mi-am aflat soţia şi trei copii alungaţi de acasă, locuinţa ocupată de armata germană şi tot avutul devastat.”

Muntean Nicolae, preot în Lisa, a fost arestat în 1916-1917 şi închis la Cluj până în 17 martie 1917, când în urma unei tuberculoze netratate şi a fracturii cangrenate a uneia dintre mâini a decedat. Înmormântat în Cluj a fost deshumat şi reînhumat apoi în Lisa. În perioada interbelică o stradă din zona Pieţei Gării din Cluj a fost rebotezată cu numele său. A lăsat în urmă o văduvă şi şapte copii orfani, una dintre fiicele sale, Rozeta, fiind de asemenea închisă timp de cinci săptămâni deoarece a întâmpinat cu euforie trupele române.

Pr. Alexandru Socaciu – Veneţia de Jos

Apostolat în Țara Făgărașului nr. 107, ianuarie-februarie 2019