Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘licee făgărăşene’

Ziua de Înălţare a Domnului, 25 mai 2017, a reprezentat un moment special pentru participanţii la simpozionul dedicat „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti” organizat de prof. Ileana Pandrea la Colegiul „Aurel Vijoli” din Făgăraş, în cadrul proiectului regional ,,Biserica, Şcoala, familia creştină”.

Simpozionul a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de către pr. Vasile Onciu la capela Sfânta Ecaterina, începând cu ora 9. Programul a avut numeroase momente atractive, referate valoroase, reportaje originale, cântări religioase cu iz psaltic, vizionare de icoane pe sticlă şi lemn ale participanţilor, precum şi premierea celor mai frumoase icoane şi compuneri realizate de elevii şcolilor din Făgăraş şi Alba Iulia.

 

Când pictezi simţi prezenţa lui Dumnezeu

Lucrările au început cu prezentarea de către părintele Lucian Streza a articolului „Icoana şi importanţa ei în viaţa creştinului”. Prezenţa icoanelor a fost una constantă şi firească în viaţa sa, deşi în copilărie trebuia să explice şi altora, străini de Ortodoxie, semnificaţia icoanelor în viaţa creştinilor. Multe şi profunde răspunsuri le-a primit în cadrul Facultăţii de Teologie, idei pe care ulterior le-a experimentat el însuşi, când a devenit şi iconar. Împreuna cu prietenul său, Aurel Bădilă, au realizat multe expoziţii de icoane, începând cu anul 1997. La întrebarea „Ce simţi când pictezi?”, răspunsul cel mai potrivit l-a aflat a fi următorul: când pictezi simţi prezenţa harică a lui Dumnezeu. Părintele a amintit şi legăturile frumoase de prietenie care l-au iniţiat în lucrarea de iconar, şi anume cu călugării pictori Timotei şi Calinic de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, sau de importanţa rostirii rugăciunii iconarului. I-a rămas imprimat în suflet gestul părintelui Ioan de la Poşaga, care atunci când intra în sala de curs de la Teologie, întotdeauna se închina mai întâi în faţa icoanelor, abia ulterior salutând studenţii. Cuvântul de final a sintetizat rolul icoanelor stabilit încă de la sinodul din 843, şi anume acela de a sfinţi ochii şi viaţa celui ce crede şi de a-i înălţa mintea către Dumnezeu.

 

Incursiune în istoricul picturii religioase

Articolul „Icoana pe sticlă – reazem şi putere” al doamnei dr. Băjenaru Elena, director la Muzeul Valeriu Literat, a fost prezentată de domnul muzeograf Gheorghe Faraon. Lucrarea a făcut o temeinică incursiune în istoricul picturii religioase pe sticlă în ţinuturile transilvănene. Cei prezenţi au vizionat imagini reprezentative legate de meşteşugul iconarilor, tehnicile folosite, tematicile Vechi şi Nou Testamentare, iconari celebri: Popa Sandu Zugravu, Savu Moga, familia Tămaş.

 

Canoane şi rânduieli

Preotul Ciprian Adomnicăi a prezentat articolul „Canonul iconografic – aşezarea icoanelor în biserică”. Plecând de la adevărul că biserica reprezintă Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, părintele a subliniat ideea că inovaţia iconografică nu e binevenită dacă nu e în duhul Tradiţiei. Bun cunoscător al tradiţiei iconografice ortodoxe, originar de pe meleaguri moldave, unde a şi absolvit Seminarul de la Neamţ, părintele a punctat importanţa respectării Erminiilor şi fidelitatea iconarilor faţă de aceste principii stabilite pentru a sesiza capcanele iconografice care nu respiră aerul curat şi autentic al Ortodoxiei.

 

Moment psaltic

Corul catedralei Sfântul Ioan Botezătorul din Făgăraş, coordonat de profesorul Claudiu Buitan,  a încântat auditoriul cu cântări liturgice specifice momentului – Înălţarea Dumnului –, pe minunate tonalităţi psaltice.

 

Tehnica mozaicului

„Pictura bisericească în mozaic” a teologului Gheorghe Daniel Streza a fost următoarea lucrare din cadrul simpozionului. S-au adus multe lămuriri legate de această tehnică, de materialele folosite.

 

Istorie iconografică la Cincu

Domnul Sorin Suciu, primar în comuna Cincu, a vorbit despre Şcoala de icoane din comuna Cincu. În familia sa există o tradiţie care porneşte de la Nicolae Suciu, absolvent de Belle Arte din Bucureşti, călit în temniţele comuniste, domiciliat forţat în Cincu. E perioada în care pictează icoane, dar şi tablouri tradiţionale, şi înfiinţează Centrul de pictură pe sticlă. În 1990 are prima expoziţie cu 45 de icoane. Înfiinţează prima tabără pentru copii la Bucureşti, unde are multe expoziţii. A prezentat tehnicile folosite în pictura pe sticlă, exprimând dorinţa de a deschide un Muzeu cu icoanele pictate de membrii familiei Suciu.

 

Educaţie pentru adevăr şi frumos

„Icoana – spiritualitate şi estetică”, lucrarea preotului Valentin Funieru, a adus mai aproape duhul autentic şi filocalic al Sfinţilor Părinţi. Ideile prezentate au fost valoroase şi au obligat conştiinţele la meditaţii mai profunde şi la o angajare mult mai serioasă în ceea ce priveşte locul icoanei în cult şi în viaţa fiecăruia. Dacă suntem atenţi la Rugăciunea Domnească aflăm acolo „cheia” înţelegerii spaţiului eclezial ca şi continuitate a sacrului. Prima icoană este Domnul Hristos, Icoana Născută, Tatăl fiind Iconograful desăvârşit, normativ; omul este icoana făcută. În continuare s-a făcut o scurtă incursiune în istoria „Icoanei nefăcută de mână” – episod amintit de istoricul Eusebiu al Cezareei – şi odiseea acesteia în istorie. S-au punctat idei valoroase, dintre care amintim: icoana e loc al prezenţei lui Dumnezeu, e loc epifanic, expresia spiritualităţii. Părintele a semnalat pericolul îndepărtării de sensul profund, înălţător şi autentic al icoanei, unde se lucrează cu Revelaţia, nu cu imaginaţia. În lucrarea iconografică se pune problema adevărului, nu a plăcerii. În vremea noastră s-a pierdut de multe ori „simţul icoanei”. O imagine deosebit de sugestivă folosită de autor este aceea a icoanei ca un chivot, unde se aşează euharistic Hristos, iar icoana e iluminată de prezenţa Sa. Icoana e văzută ca reflex al spiritualităţii filocalice. Există o legătură ontologică între muzica psaltică, Filocalie şi icoană. O legătură foarte frumoasă a fost făcută între obiectivele Filocaliei – despătimire şi iluminare – şi ale icoanei: înălţarea omului la Dumnezeu. Paralelismul acesta se observă în lupta de început a omului cu patimile grosiere şi a iconarului, care îşi pregăteşte materialele dure, etapă ce presupune şlefuire şi efort. Icoana e legată de Ortodoxie, nu se poate viaţă autentică fără icoane. Importanţa e şi ambianţa eclezială ce presupune o continuă cernere a adevărului de kitsch, misiunea clerului fiind şi aceea de a educa gustul pentru adevăr şi frumos în rândul credincioşilor.

 

Cuvântul ierarhului şi premii

Cu multă căldură părintească, a luat cuvântul Prea Sfinţitul Ilarion, care a punctat idei valoroase despre locul şi rolul icoanei în cult, despre tradiţia picturii de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, mulţumind participanţilor şi organizatorilor simpozionului şi împărţind binecuvântări arhiereşti.

Profesoara Cristina Ramba a intonat o frumoasă priceasnă, precum şi Imnul Eroilor, fiind acompaniată şi de participanţi.

În final, organizatorii au împărţit diplome copiilor care au realizat icoane şi compuneri tematice ce au participat la acest simpozion. Elevii premiaţi au fost: la nivel gimnazial, Premiul I: Ana Nicoară – Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Simeon Ştefan” Alba Iulia (prof. coordonator dr. Monica Opriş) şi Andra Raţă – C.N. ,,Radu Negru” Făgăraş (prof. coordonator Laura Sucaciu); Premiul II: Oana Stroie – C.N. ,,Doamna Stanca” Făgăraş (prof. coordonator Mihaela Isopescu); Premiul III: Ioana Iarca – Şc. Gim. ,,Ovid Densusianu” Făgăraş (prof. coordonator Georgeta Chiriloiu) şi Ioana Amalia Moisin – Şc. Gim. Părău (prof. coordonator Adrian Marcu); Menţiune: Denisa Suciu – Şc. Gim. ,,Ovid Densusianu” (prof. coordonator Georgeta Chiriloiu), Ana Maria Luţea – Şc. Gim. Ghimbav (prof. coordonator Bianca Biutan), Nicoleta Morariu – Şc. Gim. ,,Ovid Densusianu” Făgăraş (prof. coordonator Cristina Ramba) şi Denisa Peicu – Şc. Gim. Şercaia (prof. coordonator Cristina Ramba); la nivel liceal, Premiul I: Mihaela Sterp – Colegiul ,,Aurel Vijoli” (prof. coordonator Ileana Pandrea); Premiul II: Gabriela Cornea – Liceul Teologic Ortodox ,,Sf. Constantin Brâncoveanu”; Premiul III: Ana Gârbacea – Colegiul ,, Aurel Vijoli” Făgăraş (prof. cooronator Ileana Pandrea).

A consemnat profesor Laura Sucaciu, C.N. „Radu Negru”

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 98, iulie-august 2017

 

 

Reclame

Read Full Post »

concurs fotografie Sf Treime IMG_0043 bun

Concursul de fotografie „Bucuriile Învierii Domnului” s-a încheiat cu premierea participanţilor, care a avut loc duminică seara, 7 mai, la Casa Bucuriei. Provocarea a fost lansată la începutul lunii aprilie de cele două parohii ale Bisericii ortodoxe Sfânta Treime (de pe strada Ion Codru Drăguşanu), împreună cu Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tinerii liceeni din Făgăraş au avut de trimis 3-5 fotografii pe tema Bucuriile Învierii Domnului. Acestea au fost lansate online, primele 25 intrând în etapa finală, în care au fost examinate de un juriu format din două cadre didactice de educaţie plastică: Daniela Naneş de la CN Radu Negru şi Adela Paraschiv de la CN Doamna Stanca, fotograful Constantin Dinu, părintele Alexandru Niţă de la Mănăstirea Brâncoveanu şi pr. Ion Tărcuţă, de la biserica organizatoare.

Premierea a fost deschisă de un cuvânt de bun venit de pr. protopop Ion Tărcuţă. Părintele Alexandru Niţă le-a vorbit apoi celor prezenţi despre valoarea fotografiei şi a imaginii în lumea contemporană, iar prof. Adela Paraschiv a prezentat fotografiile din etapa finală, însoţindu-le cu aprecieri şi observaţii constructive pentru tinerii fotografi. Natalia Corlean a explicat criteriile de care s-a ţinut cont în evaluare şi modul de calcul al punctajului, iar apoi au fost acordate premiile. Tinerii au primit recompense în bani (400 de lei premiul I, 300 de lei premiul II, 200 de lei premiul III şi 100 de lei menţiunile) şi o broşură despre biserica Sfânta Treime şi Casa Bucuriei, centrul cultural care îşi desfăşoară activitatea aici.

Premiaţii au fost:

Giorgia Ganea de la CN Radu Negru – premiul I, cu fotografiile: „Flori pentru Iisus”, „Broderie de natură” şi „Înviere în flori de cireş”.

Cezarea Grozavu de la Liceul  Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu” – premiul II, cu fotografiile „Deschisă-i calea”, „Lemnul crucii” şi „Biserica este casa Tatălui”.

Andrea Aldea de la Liceul  Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu” – premiul III, cu fotografiile: „Vinerea Patimilor”, „Slujba de Înviere – Mănăstirea Constantin Brâncoveanu” şi „Ouă vopsite în foi de ceapă”

Menţiuni: Benjamin Tinca de la CN Doamna Stanca, Victor Carp de la LTO „Sf. Constantin Brâncoveanu”, Cristina Budină de la CN Doamna Stanca, Sebastiana Gafton de la LTO „Sf. Constantin Brâncoveanu”, Marian Debu şi Mihaela Sterp de la Colegiul tehnic Aurel Vijoli.

Read Full Post »

Festivalul-concurs „Tradiţii şi obiceiuri de Paşti în Ţara Făgăraşului” s-a desfăşurat joi, 30 martie, la Colegiul “Aurel Vijoli” din Făgăraş, fiind cea mai mare activitate a proiectului educaţional regional „Biserica, Şcoala, Familia creştină”. Ajuns la a VI-a ediţie, evenimentul a adunat în sunetul bătăii de toacă sute de elevi şi cadre didactice din 42 de instituţii de învăţământ din judeţele: Braşov, Sibiu, Alba, Cluj şi Vâlcea, dar şi din Statele Unite ale Americii, statul Michigan.

 

Tradiţie şi spiritualitate

„Orice lucru pe care-l începem în viaţa noastră, trebuie să-l începem cu o rugăciune. Aşa şi astăzi, am început cu Sfânta Liturghie, pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze nu numai astăzi ceea ce se întâmplă aici, ci şi pe noi toţi în toate zilele vieţii noastre, indiferent unde ne-am afla fiecare” a spus Preasfinţitul Ilarion Făgărăşanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

După oficierea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite în Paraclisul „Sfânta Ecaterina” al instituţiei de învăţământ, de către Părintele Episcop împreună cu un sobor de preoţi, a urmat deschiderea festivă. Aici au luat cuvântul Inspectorul şcolar adjunct Ion Negrilă, ing. Daniela Ţucanu – inspector de specialitate, Preasfinţitul Ilarion şi directorul şcolii, Liliana Spiridon.

 

Talent, pricepere şi dăruire

Festivalul-concurs s-a desfăşurat pe următoarele secţiuni: Parada costumelor populare, Icoane pe sticlă, Ouă specifice Paştilor, Cusături şi împletituri tradiţionale, Dulciuri de post, Pricesne şi poezii şi Ateliere de creaţie.

Cea mai emoţionantă şi impresionantă secţiune a evenimentului a fost parada costumelor populare, care s-a desfăşurat în sunetul bătăii de toacă. „Pe mine m-a impresionat foarte mult parada costumelor populare, care a preînchipuit Drumul Crucii parcurs de Domnul nostru Iisus Hristos. Toaca ce ne-a însoţit tot parcursul drumului ne-a adus aminte de suferinţele trăite de Domnul Iisus pe crucea de pe Golgota… Câtă emoţie, câtă trăire, câtă durere găsim în această jertfă pentru împăcarea cerului cu pământul, în această perioadă pregătitoare pentru Înviere…” – a mărturisit una din profesoarele participante la concurs.

A urmat secţiunea de „Pricesne şi poezii specifice Paştilor”, care ne-a făcut să simţim Patimile, Moartea şi Învierea Domnului cu ajutorul glasurilor suave şi pline de emoţie ale copiilor participanţi, ce s-au străduit să interpreteze cu multă pricepere şi dăruire tot ce au învăţat.

Expoziţiile de icoane, ouă, cusături şi împletituri ne-au arătat talentul elevilor care s-au străduit să ducă mai departe tradiţiile noastre strămoşeşti.

Atelierele de creaţie au arătat elevilor modul de lucru al oamenilor de odinioară şi în acelaşi timp au oferit posibilitatea elevilor de a vedea pe viu lucrările realizate.

Dulciurile de post au etalat priceperea şi dăruirea celor care le-au preparat.

Scopul acestui proiect este promovarea valorilor şi principiilor tradiţionale româneşti: respectul faţă de valorile moral-religioase şi culturale, toleranţă, lucrul în echipă, cooperare, implicarea activă şi asumarea responsabilităţii, şi nu în ultimul rând acceptarea diversităţii.

Prof. Ileana Pandrea

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 97, mai-iunie 2017

 

 

ŞCOLI PARTICIPANTE LA PROIECT

 

 1. Colegiul ,,Aurel Vijoli” Făgăraş – primar
 2. Colegiul ,,Aurel Vijoli” Făgăraş-gimnaziu
 3. Colegiul ,,Aurel Vijoli” –liceu
 4. Colegiul Naţional ,, Radu Negru Făgăraş –gimnaziu, liceu
 5. Colegiul Naţional ,, Doamna Stanca” –Făgăraş gimnaziu
 6. Liceul Tehnologic ,, Dr.I. Şenchea”,- Fagaraş
 7. Liceul Teologic Ortodox ,, Sf. Constantin Brâcoveanu” -Făgăraş,
 8. Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Simion Stefan” Alba Iulia
 9. Colegiul Naţional ,,I.C. Drăguşanu” Victoria
 10. Colegiul Tehnic ,,Dr. Alexandru Bărbat” Victoria
 11. Colegiul Tehnic,,Simeon Mehedinţi” Codlea
 12. Liceul Tehnologic Mârşa, jud Sibiu
 13. Liceul Vocaţional ,,H.M. T.” Braşov
 14. Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densusianu” -Făgăraş
 15. Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densusianu” structură Şcoala Gimnazială Nr. 4 Făgăraş,
 16. Şcoala Gimnazială ,,Badea Cârţan” Cârţişoara, jud. Sibiu
 17. Şcoala Gimnazială Sâmbăta de sus,
 18. Scoala Gimnazială Cincu
 19. Şcoala Gimnazială Lisa
 20. Şcoala Gimnazială,,I.C.Drăguşanu” Drăguş
 21. Şcoala Gimnazială Părău,
 22. Şcoala Gimnazială Şoarş,
 23. Şcoala Gimnazială Şinca Nouă,
 24. Şcoala Gimnazială ,,Ghe Şincai” Şinca Veche,
 25. Şcoala Gimnazială Şinca Veche, structură Şcoala Gimnazială Şercăiţa
 26. Şcoala Gimnazială Comăna de jos
 27. Şcoala Gimnazială Şercaia
 28. Şcoala Gimnazială Mîndra
 29. Şcoala gimnazială ,,Avram Iancu” Câmpia Turzii, jud Cluj
 30. Şcoala Gimnazială ,,Ion Agărbiceanu” Alba Iulia
 31. Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII ,,I. Ghe. Duca” Râmnicu Vâlcea,
 32. Şcoala Gimnazială Boişoara – jd. Vîlcea
 33. Şcoala Gimnazială 10 Râmnicu Vâlcea,
 34. Şcoala Gimnazială Nr.1 Braşov
 35. Şcoala Gimnazială Nr. 31 Braşov
 36. E.S.I.-FĂGĂRAŞ,
 37. S.E.I. Nr.1 Sibiu
 38. S.E.I. Victoria
 39. Casa Maria –Făgăraş
 40. Centrul de plasament ,,Floare de colţ”- Făgăraş
 41. Asociaţia ,, Sfânta Maria” -Cristian
 42. Şcoala Parohială ,,Saint George Romanian” Ortodox Catedral , Southfield, Michigan, SUA

Read Full Post »

În cadrul parteneriatului „Micul Creştin”, încheiat între Parohia ortodoxă Recea Nouă şi Grădiniţa „Albinuţa” din Făgăraş, în ajun de Sfântul Nicolae s-a desfăşurat o oră deschisă la grupa „Voiniceii”. La această activitate a participat şi clasa I D, alături de prof. Mihaela Boac de la Colegiul Naţional „Radu Negru”.

Cu bucurie le-am prezentat celor mici o cateheză despre Sfântul Ierarh Nicolae şi despre Naşterea Domnului. Preşcolarii şi şcolarii au aflat despre viaţa şi minunile săvârşite de „Moş Nicolae”, s-au implicat activ, răspunzând la diferite întrebări legate de această temă.

În continuarea acţiunii, copiii au confecţionat felicitări de Crăciun, preşcolarii fiind ajutaţi de către şcolari. La sfârşitul activităţii au răsunat colinde tradiţionale româneşti prin glasurile gingaşe ale copiilor. Cadrele didactice au oferit tuturor participanţilor dulciuri şi calendare personalizate.

Mulţumim coordonatorilor implicaţi în această frumoasă acţiune: d-na director Ana Leucă, d-na prof. Olivia Savu, d-na prof. Lavinia Sumedrea şi d-na prof. Mihaela Boac.

Pr. Iulian-Mihai Boac

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 95, ianuarie-februarie 2017

 

 

Read Full Post »

După Sfânta Liturghie de hramul Izvorului Tămăduirii, cei doi protopopi de Făgăraş i-au premiat pe elevii olimpici la Religie care au obţinut rezultate deosebite la faza judeţeană şi pe dascălii lor.
 
Premiile au fost oferite de Mănăstirea Brâncoveanu, Protopopiatele Făgăraş I şi II şi Editura Agaton.
 
Diplomele şi premiile au fost înmânate de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, care i-a binecuvântat şi i-a felicitat pe copii şi profesori:
• Roxana Maria Motoc, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială “Ovid Densuşianu” Făgăraş (Prof. Georgeta Chiriloiu) – Premiul I la faza judeţeană a Olimpiadei
• Ana-Maria Ceclea, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială Recea (Prof. Ioan Rînea) – Premiul III la faza judeţeană a Olimpiadei
• Sebastian Constantinică, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială “Ovid Densuşianu” Făgăraş (Prof. Georgeta Chiriloiu) – Premiul III la faza judeţeană a Olimpiadei
• Eusebiu Băcilă, clasa a XII-a, Lic. Teoretic „I.C.Drăguşanu” Victoria (Prof. Lucian Antinie) – Premiul II la faza judeţeană a Olimpiadei
• Bogdan Peptea, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială Recea (Prof. Ioan Rînea) – Mențiune la Concursul pe teme religioase „Flacăra Ortodoxiei”
• Timea Maria Raica, clasa a V-a, C.N. „Doamna Stanca” (Prof. Mihaela Isopescu) – Mențiune la Concursul pe teme religioase „Flacăra Ortodoxiei”
• Teodora Tărcuță, clasa a VI-a, C.N. „Radu Negru” (Prof. Laura Sucaciu) – Mențiune la Concursul pe teme religioase „Flacăra Ortodoxiei”
• Maria Tibu, clasa a X-a, C.S.E.I. Făgăraş (Prof. Ileana Pandrea) – Premiul I la Concursul pe teme religioase „Şi noi purtăm chipul lui Dumnezeu”
• Bianca Boldijar, clasa a VIII-a, C.S.E.I. Făgăraş (Prof. Ileana Pandrea) – Premiul II la Concursul pe teme religioase „Şi noi purtăm chipul lui Dumnezeu”
• Teodora Stroia, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială “Ovid Densuşianu” Făgăraş (Prof. Georgeta Chiriloiu) – Premiul II la Concursul pe teme religioase „Şi noi purtăm chipul lui Dumnezeu”
• Georgiana Rusu, clasa a VI-a, C.S.E.I. Făgăraş (Prof. Ileana Pandrea) – Premiul III la Concursul pe teme religioase „Şi noi purtăm chipul lui Dumnezeu”
***

Read Full Post »

Conectare la FRUMOS: Festivalul „Tradiţii şi obiceiuri de Paşti în Ţara Făgăraşului” a fost organizat miercuri, 20 aprilie, de Colegiul „Aurel Vijoli” din Făgăraş

Secţiuni:
1. Costume populare
2. Icoane pe sticlă sau lemn
3. Ouă specifice Paştilor
4. Cusături şi împletituri tradiţionale
5. Dulciuri de post
6. Pricesne şi poezii specifice Paştilor
7. Ateliere de creaţie / de lucru

„Festivalul nu este doar o simplă activitate ce trebuie bifată, ci îl simt ca pe un eveniment ce încearcă să mențină vie legătura dintre tinerele generații și viața strămoșilor noștri, pentru care Sărbătoarea Învierii Domnului însemna scoaterea la iveală a tot ceea ce aveau mai bun spiritual și cultural: portul popular de sărbătoare, oferirea de prinoase frumos împodobite Domnului, rugăciunea și cântarea ce răsunau în bisericile luminate de praznicul Învierii. Conectarea la frumosul spiritual al trecutului înseamnă asumarea valorii acestuia pentru fundamentarea viitorului.” (Pr. protopop Marius Corlean)

„Manifestarea acesta reprezintă o înainte prăznuire a Învierii Domnului, o sărbătoare la care suntem prezenţi împreună cu profesorii şi copiii din şcolile Ţării Făgăraşului. Am văzut astfel încă o dată dăruirea dascălilor care îi îndrumă pe elevi şi îi ajută să îşi dezvolte talentele. Ne-am bucurat în mod special de prezenţa masivă a profesorilor de religie, care ne arată că ora de religie are un rol extrem de important în şcoala românească, prin promovarea valorilor autentice, a artei şi frumosului românesc.” (Pr. protopop Ion Tărcuţă)

Parteneri: Protopopiatele ortodoxe Făgăraş I şi II, Muzeul Tarii Fagarasului Valer Literat, Parohia ortodoxă Făgăraş-Combinat, Centrul cultural „Zestrea Buciumului”, Apostolat în Ţara Făgăraşului.

MASS MEDIA:

  • TV Făgăraş:
 • NOVA TV:
 • APOSTOLAT ÎN ŢARA FĂGĂRAŞULUI (GALERIE FOTO):

Read Full Post »

Vârstnicii de la Centrul de zi din Făgăraş au primit miercuri, 13 aprilie, vizita a două grupuri de copii care au susţinut un program artistic. Copiii din grupul „Muguraşii făgărăşeni”, conduşi de doamna Mioara Marinca, au interpretat pricesne şi cântece de muzică populară. Cel de-al doilea grup a fost format de elevi din clasele a 5-a şi a 6-a de la Colegiul Naţional Radu Negru. Coordonaţi de doamna profesoară Laura Sucaciu, cei 11 copii au pregătit o scenetă de Paşti, poezii şi troparul Învierii. La final le-au împărţit spectatorilor felicitări confecţionate chiar de ei.

Bucuria şi emoţia au fost prezente în sufletele tuturor: vârstnicii s-au bucurat de dar, iar copiii, care au primit şi dulciuri şi iconiţe, au simţit bucuria dăruirii. Zâmbetele primite sunt de neuitat şi de nepreţuit.

„Aceste întâlniri intergeneraţionale sunt importante atât pentru vârstnici cât şi pentru copii. Vârstnicii mai uită de singurătate, se molipsesc de optimismul şi voioşia copiilor. Copiii, pe de altă parte, prin astfel de întâlniri îşi formează un comportament responsabil faţă de persoanele de vârsta a treia.”, a spus Simona Tărcuţă, asistent social al Centrului.

 

Read Full Post »

Older Posts »