Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘seri duhovniceşti’

Programul serilor de rugăciune care vor avea loc şi în acest Post la Făgăraş, în fiecare joi, sub genericul „Împreună spre Înviere”, va începe pe 8 martie. Împreuna-rugăciune, urmată de cuvântul de învăţătură, va fi găzduită, pe rând, de următoarele biserici făgărăşene:

Joi, 8 martie, ora 18 – biserica „Sfinţii Arhangheli” (Armată), cu un cuvânt ţinut de Pr. Nicolae Lie;

Joi, 15 martie, ora 18 – biserica „Adormirea Maicii Domnului” (Cimitir), cu un cuvânt ţinut de Pr. Cornel Urs.

Joi, 22 martie, ora 18 – biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” (Combinat), cu un cuvânt ţinut de Pr. Ioan Lungoci

Joi, 29 martie, ora 18 – Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Râuşor, cu un cuvânt ţinut de Pr. Gherasim Frăţilă

Reclame

Read Full Post »

La invitaţia celor doi protopopi de Făgăraş, Pr. Marcel Dobrea şi Pr. Ion Tărcuţă, preoţii din Ţara Făgăraşului care au dorit să se bucure de această comuniune s-au întâlnit Duminică, 26 februarie, la biserica Sf. Nicolae – Brâncoveanu din Făgăraş pentru a oficia împreună, de la ora 16, Vecernia Iertării.

Rânduiala Vecerniei din această Duminică a Iertării marchează, prin momentele speciale, intrarea în Sfântul şi Marele Post. La sfârşitul slujbei slujitorii altarului s-au îmbrăţişat şi şi-au cerut iertare, începând astfel în pace această călătorie binecuvântată în care încercăm să ne apropiem cu smerenie de Dumnezeu şi nu uităm că, pentru a fi iertaţi, trebuie să iertăm. Un moment emoţionat, în care am avut ocazia să ne cerem iertare unii de la alţii şi cu toţii de la Dumnezeu; să primim iertare şi să oferim la rândul nostru iertarea atât de valoroasă pentru a avea o relaţie sănătoasă cu Dumnezeu.

După acest moment special, preoţii prezenţi au mers în parohiile lor pentru a săvârşi şi aici această Vecernie, prelungind atmosfera de comuniune frăţească în duhul iertării şi al dragostei şi între enoriaşii lor.

Pr. Marius Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 62 – martie 2012

Read Full Post »

În perioada Postului Naşterii Domnului, preoţii şi credincioşii oraşului Victoria au sporit efortul de pregătire duhovnicească pentru întâlnirea cu Pruncul Mântuitor, participând la un program special de rugăciune în zilele de vineri şi duminică.

În consfătuirea pe care am avut-o cu preoţii oraşului Victoria, înaintea începerii Postului Crăciunului, am luat de comun acord hotărârea ca în fiecare zi de vineri să slujim împreună Taina Sfântului Maslu şi să oferim credincioşilor posibilitatea de a se împărtăşi din Cuvântul lui Dumnezeu, rânduind pentru aceasta câte un preot invitat pentru a le vorbi cuvânt de mântuire. Am slujit cu multă bucurie Taina Sfântului Maslu în fiecare din cele patru biserici din Victoria, apreciind dragostea preoţilor şi a credincioşilor pentru bisericile lor şi îndemnându-i să facă mereu eforturi pentru descoperirea şi trăirea frumuseţilor credinţei nostre.
Tot în această perioadă, la Parohia Victoria I au avut loc seri duhovniceşti care au chemat credincioşii atât la aprofundarea credinţei, cât şi la practicarea ei. Au fost organizate două conferinţe şi un spectacol de binefacere, ajuns la a 5-a ediţie.
Astfel, duminică, 4 decembrie, după slujba Acatistului Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea familiei creştine, părintele protopop Vasile Gafton de la Avrig a susţinut conferinta cu tema Biserica, familia familiilor noastre, arătând rostul Bisericii la întemeierea familiei şi la pastrarea şi susţinerea unităţii acesteia. În următoarea duminică, a fost invitat părintele profesor Petru Pantiş de la Facultatea de Teologie „Sf. Ierarh Andrei Şaguna” din Sibiu, al cărui cuvânt a fost prefaţat de slujba Acatistului Maicii Domnului, Povăţuitoarea copiilor. Într-o atmosferă duhovnicească deosebită, părintele profesor a prezentat tema Asumarea Botezului în viaţa  de zi cu zi, în care a arătat răspunderea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu pentru felul cum ne creştem copii şi pentru viaţa cea nouă, în Hristos, ce ni s-a dăruit la Botez.  Am învăţat că nu este suficient să ştim că am fost botezaţi, ci să începem a ne „trăi” propriul botez, printr-un mod responsabil de vieţuire, conlucrând cu harul primit atunci.
Spectacolul de binefacere „Fii bun de Crăciun” a adunat în biserica „Sfântul Ilie” atât credincioşi din oraş, cât şi din împrejurimile lui şi nu numai. Vestea Naşterii Domnului a fost înnoită de grupurile de colindători de la Sibiu (grupul „Perla”), Bucium (grupul de copii „Micii apostoli”), Ucea de Jos (Ceata de Feciori), precum şi din localitate (grupul vocal „Cetină de brad”), acompaniaţi de glasurile tinerilor care au prezentat spectacolul. Toţi cei prezenţi au fost îndemnaţi să contribuie cu darul lor, după putere, la realizarea colectei pentru cei nevoiaşi din oraş.
Nădăjduim că acest program duhovnicesc, ce a pus laolaltă rugăciunea şi cuvântul de învăţătură, a fost un mijloc potrivit de pregătire pentru sărbătoarea Naşterii Domnului pentru toţi credincioşii oraşului care au participat la slujbele săvârşite în fiecare din cele patru biserici din localitate.

Pr. Prot. Ion Tărcuţă

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 60 – ianuarie 2012

Read Full Post »

          Perioada Postului Crăciunului, ca perioadă de pregătire pentru marele Praznic al Naşterii Domnului, reprezintă în spaţiul creştin-ortodox românesc o minunată îngemănare de spiritual şi tradiţional, o perioadă în care actul de cult capătă noi valenţe prin creaţiile şi tradiţiile populare profund creştine întâlnite la neamul nostru românesc. În această atmosferă deosebită, suntem chemaţi să ne primenim sufletele prin post, rugăciune şi milostenie, astfel încât Pruncul Iisus, Cel născut în ieslea Betleemului, să-şi găsească sălaş în fiecare din noi.

Animaţi de această dorinţă, preoţii din Făgăraş au dat curs iniţiativei părintelui protopop Marcel Dobrea de a organiza un ciclu de seri duhovniceşti în bisericile din Făgăraş, în fiecare zi de joi din perioada Postului Crăciunului, care, pe lângă alte activităţi programate pentru această perioadă (conferinţe, concerte de colinde, acţiuni filantropice etc.) să ne pregătească aşa cum se cuvine pentru marele Praznic, sădind în suflete bucuria duhovnicească a Naşterii Mântuitorului.

Acest ciclu de seri duhovniceşti a fost deschis la biserica ,,Sfânta Treime”, în data de 17 noiembrie, într-o atmosferă deosebită, întreţinută de prezenţa a numeroşi credincioşi, a tinerilor elevi de la Liceul Teologic ,,Constantin Brâncoveanu”, precum şi a 15 preoţi făgărăşeni, uniţi cu toţii în duh de rugăciune şi dragoste frăţească. După oficierea Vecerniei, părintele protopop Marcel a ţinut şi o meditaţie, un cuvânt duhovnicesc în care a tras un semnal de alarmă în privinţa numărului redus de credincioşi care participă în mod regulat la cultul public al Bisericii, raportat la numărul persoanelor ce se declară ca fiind ortodoxe. În cuvântul său, părintele protopop a oferit ca soluţii la această problemă pe de-o parte ,,o lucrare tot mai pătrunzătoare şi mai strădalnică” a slujitorilor sfintelor altare, iar pe de altă parte o ,,prelungire” în afara bisericii a tot ceea ce trăim acolo de către fiecare credincios în parte, devenind astfel, pentru întreaga lume, acea ,,lumină care luminează” şi care determină ,,preamărirea lui Dumnezeu”.

Modul în care a fost receptată această iniţiativă de către credincioşi precum şi implicarea cu toată deschiderea a preoţilor din Făgăraş au constituit o motivaţie în plus ca ciclul acestor seri duhovniceşti să continue şi în celelalte biserici.

  Pr. Nicolae Lie

 

Împreună, în casa Domnului

Într-o anumită împrejurare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus: „Investim în construcţii (aluzie la multele biserici aflate în şantier). Să investim în sufletul omului, pentru că este o investiţie la fel de valoroasă”.

În sensul acestor cuvinte şi pentru binele sufletesc al credincioşilor, dar şi al nostru, toţi preoţii din Făgăraş am hotărât să desfăşurăm, în Postul Naşterii Domnului, o serie de “seri de rugăciune şi meditaţie”. E impresionantă Vecernia oficiată de 12-15 preoţi, iar cuvântul de învăţătură este pregătit cu grijă, de fiecare dată. Nu ni s-a mai întâmplat să fim cu toţii la o slujbă. E minunat şi înălţător. Şi pilduitor, într-o lume atât de învrăjbită. Ne cunoaştem mai bine, ne apropiem sufleteşte.

Să ne dăruiască Dumnezeu puterea să trăim prin credinţă, ca să putem ajunge şi la bucuria CREDINŢEI.

Pr. protopop Marcel Dobrea

 Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 59 – decembrie 2011

Read Full Post »

Vineri, 2 decembrie, ora 18 – biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”:  Sf. Maslu – cu 7 preoţi, urmat de o cateheză.

Duminică, 4 decembrie, ora 17,00 – biserica „Sf. Ilie”: Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea familiei, urmat de conferinta `Familia mea, integrată în marea familie a lui Dumnezeu` ( Pr. protopop Vasile Gafton, Avrig)

Vineri, 9 decembrie, ora 18 – capela „Izvorul Tămăduirii” (spital):  Sf. Maslu – cu 7 preoţi, urmat de o cateheză.

Duminică, 11 decembrie, ora 17,00 – biserica „Sf. Ilie”:  Acatistul Maicii Domnului, povăţuitoarea copiilor, urmat de conferinta `Botezul meu – modul în care ne trăim botezul astazi` (Pr. Prof. Petru Pantiş, Facultatea de Teologie din Sibiu)

Vineri, 16  decembrie, ora 18 – biserica „Cuvioasa Parascheva”:  Sf. Maslu – cu 7 preoţi, urmat de o cateheză.

Duminică, 18 decembrie, ora 17,00 – biserica „Sf. Ilie”: Spectacolul de binefacere `Fii bun de Craciun, editia a V-a` Din program: Grupul vocal `Cetina de brad` – colinde; Tradiţii de Crăciun: colindul cetei de feciori; Piesa de teatru de scurt metraj `Oscar şi Tanti Roz`, Cuvant de incheiere.

Read Full Post »

În timpul Postului Crăciunului, la Făgăraş au loc în fiecare joi seri duhovniceşti, prilej de comuniune, împreună-rugăciune şi pregătire pentru praznicul Naşterii Domnului.

Întâlnirile au loc în fiecare joi de la ora 17, constau din slujba Vecerniei urmată de o meditaţie şi au loc în fiecare săptămână într-o locaţie diferită, după următorul program:

17 noiembrie – biserica „Sfânta Treime” (str. Ion Codru-Drăguşanu); meditaţie – pr. protopop Marcel Dobrea;

24 noiembrie – capela Liceului teologic ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu”; meditaţie – pr. Ioan  Minu;

1 decembrie – biserica „Sf. Cosma şi Damian” (spital); meditaţie – pr. Ioan Dincă;

8 decembrie – biserica „Sf. Nicolae” (Brâncoveanu); meditaţie – pr. Marcel Greavu;

15 decembrie – biserica „Sf. Ioan Evanghelistul” (seminar); meditaţie – pr. Cornel Ursu;

22 decembrie – biserica „Sf. Ioan Botezătorul” Galaţi; meditaţie – pr. Vasile Stan.

Read Full Post »