Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘concursuri’

La hramul Mănăstirii Brâncoveanu, vineri, 6 mai, au fost premiate şi echipele câştigătoare ale Concursul naţional de creaţie „Biserica şi Şcoala din sufletul meu”, desfăşurat în perioada decembrie 2015 – mai 2016.

Concursul s-a adresat copiilor din grupele catehetice ale programului naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, preoţilor coordonatori, profesorilor de religie şi tuturor celor care desfăşoară activităţi cu copiii în cadrul parohiilor. Scopul lui a fost să-i ajute pe participanţi să-şi descopere, prin activităţi creative, noi aptitudini, să-şi formeze anumite deprinderi, să promoveze practici noi privind învăţarea şi să realizeze schimburi de experienţă între copii.

În Ţara Făgăraşului, 8 parohii s-au implicat în organizarea acestui concurs la nivel local: Vad (Pr. Sorin Mustaţă), Veneţia de Jos (Pr. Alexandru Socaciu) şi Veneţia de Sus (Pr. Laurenţiu Oană) din Protopopiatul Făgăraş 1 şi Boholţ (Pr. Ioan Paroş), Corbi (Pr. Adrian Ghindea), Feldioara (Pr. Adrian Zepa), Ucea de Jos (Pr. Ion Tărcuţă) şi Ucea de Sus (Pr. Alexandru Stanciu) din Protopopiatul Făgăraş 2.

La etapa eparhială a concursului au mers mai departe spre evaluare 16 portofolii alcătuite de 16 grupe de copii coordonaţi de preoţi, profesori de religie, învăţători sau profesori ai altor discipline şcolare. Printre cei apreciaţi la această etapă, Ţara Făgăraşului a fost reprezentată de echipa de copii din Ucea de Jos, care a obţinut locul III la Secţiunea Artistică. Proiectul lor s-a numit  „Vestitorii Bucuriei” şi a fost realizat de 10 elevi din Ucea de Jos coordonaţi de învăţătoarele Adriana Maier, Maria Băluţă şi Melania Dima, în parteneriat cu Parohia Ucea de Jos reprezentată de pr. Ion Tărcuţă.

Echipele câştigătoare au fost premiate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Laurenţiu Streza, după oficierea Sfintei Liturghii.

Deşi demersul are forma unui concurs, câştigători sunt absolut toţi copiii implicaţi şi aceştia merită toate felicitările noastre, împreună cu coordonatorii lor. Nădăjduim că proiectele realizate şi-au atins scopul de a-i ajuta pe copii în dezvoltarea lor, de a-i învăţa să lucreze în echipă şi de a întări împreuna-lucrare dintre Biserică şi Şcoală.

Natalia Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 92, mai-iunie 2016

 

Read Full Post »

Victoria Lasati copiii

Sub genericul „Lăsaţi copiii să vină la mine!”, duminică, 6 martie, copiii din patru protopopiate s-au întâlnit la poalele Munţilor Făgăraş, în oraşul Victoria, pentru a-şi verifica şi consolida interactiv cunoştinţele religioase şi pe cele de cultură generală.

La invitaţia părintelui Octavian Smădu, biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a găzduit comuniunea în duh misionar şi adevăr mărturisitor a tinerilor, preoţilor şi dascălilor de religie din protopopiatele Făgăraş I, Făgăraş II, Rupea şi Avrig, aparţinând judeţelor Braşov şi Sibiu.

Cadrul non-formal şi spiritul de frăţietate creştină întru Hristos a făcut ca toţi să ne simţim acasă, această atmosferă contribuind la eliberarea resurselor de spontaneitate şi creativitate creştină pe care tinerii le-au concretizat în interpretarea cântecelor şi poeziilor de factură religioasă şi patriotică. Biserica, Şcoala şi Neamul şi-au dat mâna în hora unităţii de atitudine şi trăire creştină purtând amprenta formării caracteriale şi spirituale a fiecărui participant în parte. Straiele populare şi culorile grăitoare de sens ale icoanelor ne-au încântat ochii trupeşti şi sufleteşti, cântecele şi poeziile ne-au hrănit urechile şi inima. Dintre cei evaluaţi nimeni nu se simţea evaluat şi dintre cei care au evaluat nimeni nu s-a simţit evaluator.

Iată un model comprehensiv de coborâre a conceptului triunghiului Familie-Biserică- Şcoală din tratatele şi conferinţele psiho-pedagogice şi inter-instituţionale în pământul fertil al trăirii şi comuniunii personale a copiilor cu profesorii şi preoţii lor, văzuţi şi înţeleşi în demnitatea lor concretă şi umană.

Reeditarea iniţiativei de la Victoria şi diseminarea ei mai largă se constituie într-un prilej de informare şi formare continuă a tinerilor misionari şi mărturisitori ai viitorului Bisericii şi neamului.

Pr. Ciprian Bâlbă, Parohia Toderiţa

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 90, martie-aprilie 2016

 

Read Full Post »

Duminică, 22 februarie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Victoria a găzduit cea de-a noua ediţie a concursului de cunoştinţe religioase pentru copii. Evenimentul a reunit 20 de elevi din parohiile Cincu, Făgăraş şi Victoria, iar fiecare copil a trebuit să răspundă la mai multe întrebări din Vechiul şi Noul Testament, precum şi din Învăţătura de credinţă a Bisericii.

Această competiţie s-a dovedit a fi un bun prilej de a evidenţia participarea activă a elevilor la disciplina religie, precum şi implicarea profesorilor de specialitate în procesul instructiv-educativ.

Concursul a fost organizat sub atenta coordonare a preotului paroh Octavian Smădu, în colaborare cu profesorii de religie de la şcolile participante şi cu ceilalţi slujitori ai parohiilor învecinate.

„Este necesar să apropiem mai mult copiii de biserică, să-i antrenăm într-un concurs de cunoştinţe religioase, ei fiind familiarizaţi cu astfel de competiţii la alte materii. Toţi cei care au participat la această competiţie au dat dovadă de multă dăruire, fapt ce arată dragostea şi ataşamentul lor faţă de Sfânta noastră Biserică şi faţă de Învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a precizat pr. Octavian.

Daniel Mihai Smădu

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 84, martie-aprilie 2015

Read Full Post »

Faza eparhială a concursului ”Bucuria de a fi creştin” la nivelul Arhiepiscopiei Sibiului s-a finalizat cu aprecierea rezultatelor tuturor participanţilor şi desemnarea celor trei copii reprezentanţi ai eparhiei la Bucureşti. La două din cele trei secţiuni, text literar şi poezie, cei desemnaţi au fost făgărăşenii Daniel Suciu, din parohia Şinca Nouă, şi Giorgia-Alexandra Ganea, din parohia Bucium. Ei au participat la manifestările prilejuite de hramul catedralei patriarhale din Bucureşti.

 

Parada costumelor din toată ţara

Delegaţia care a reprezentat Arhiepiscopia Sibiului la premierea naţională a fost formată din cei doi copii făgărăşeni şi Petronela Sandu din Agnita, câştigătoare la secţiunea cântec, însoţiţi de doamna preoteasă Natalia Corlean, coordonatoarea departamentului catehetic al Protopopiatelor Făgăraş I şi II. În seara zilei de 20 mai, delegaţiile din toată ţara au fost aşteptate la poalele Dealului Patriarhiei. Întregul grup de 87 de copii, îmbrăcaţi în costume populare specifice zonei din care au venit, împreună cu preoţi, părinţi şi alţi însoţitori, am urcat spre Catedrala Patriarhală cântând imnul pascal „Hristos a înviat”. Am poposit cu toţii în lăcaşul de cult, unde ne-am închinat sfintelor moaşte ale Cuviosului Dimitrie Basarabov, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Nectarie, cele din urmă fiind aduse aici special de la Mănăstirea Radu Vodă.

 

Bucuria de a fi crestin Bucuresti © Protopopiatul ortodox Făgăraş I 2013

87 de premii I

În continuare, premianţii concursului „Bucuria de a fi creştin” şi însoţitorii lor au fost invitaţi în Aula Mare ”Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei. Festivitatea a început cu vizionarea unui montaj al tuturor înregistrărilor cu cei câştigători la fazele eparhiale, realizat de Televiziunea Trinitas Tv. A urmat un cuvânt de felicitare şi încurajare al PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care, printre altele, menţiona: „Aceşti tineri creştini au primit credinţa de la părinţii lor de acasă şi de la părinţii de la biserică, slujitorii Sfântului Altar, dar şi de la profesorii lor credincioşi. Mulţumim tuturor acestor persoane care au insuflat bucuria de a fi creştin multor copii şi tineri. Acest concurs are şi o formă artistică, dar este în primul rând o lucrare misionară de mărturisire a bucuriei de a fi creştin ca sentiment al simţirii prezenţei lui Hristos în Biserica Sa, în viaţa omului. Bucuria este sentimentul prezenţei harului în sufletul omului”. Părintele Patriarh a fost şi cel care a înmânat premiile tuturor câştigătorilor, răsplătiţi astfel pentru osteneala şi implicarea lor în acest proiect. A urmat apoi cina oferită de organizatori şi retragerea la locul de cazare.

 

Frumuseţe, talent, seriozitate

A doua zi, la praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, hramul Catedralei Patriarhale, reprezentanţii premiaţi ai eparhiilor au luat parte la Sfânta Liturghie, fiind aşezaţi pe o esplanadă special amenajată. La momentul liturgic potrivit, copiii au rostit Simbolul de credinţă. După încheierea Sfintei Liturghii şi a altor festivităţi de premiere, pentru alte concursuri desfăşurate în acest an, oaspeţii au fost invitaţi la o masă festivă de prânz în sala ”Europa Christiana”. În după amiaza aceleiaşi zile, delegaţiile s-au întors în eparhiile lor ducând, ca rod al muncii lor, răsplata şi bucuria participării la acest concurs care a dat prilejul de a deveni vizibile: frumuseţea portului popular, talentul copiilor şi seriozitatea responsabilă a celor care i-au pregătit.

În ceea ce ne priveşte, nu am putut părăsi Bucureştiul fără a aduce mulţumire pentru aceste zile de bucurie şi Sfinţilor Brâncoveni, ocrotitorii Ţării Făgăraşului, al căror mormânt se află la biserica „Sf. Gheorghe” din capitală.

Pr. Marius Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 74, iulie-august 2013

Read Full Post »

Dragi copii, părinţi, bunici şi iubitori de frumos,

Vă anunţăm că expunerea desenelor cu tema „Învierea Domnului în familia mea” s-a încheiat. Foarte multă lume s-a bucurat de ele, atât la faţa locului, la biserica brâncovenească din Făgăraş, cât şi pe site, unde ele rămân în continuare vizibile, aici.

Desenele au fost minunate şi am apreciat efortul, dăruirea şi creativitatea tuturor! Pentru că am promis însă şi nişte premii, după ce am cules toate voturile din toate cele 3 surse (urna de vot de la biserică, sondajul online şi aprecierea juriului), avem următoarele rezultate:

Premiul I:
Desenul nr. 11 – Andreea Magda, Parohia ortodoxă „Sf. Ilie” – Victoria I – 27 de puncte

Premiul II:
Desenul nr. 7 – Mara-Delia Ciora, Fagaras – 18 puncte

Premiul III:
Desenul nr. 22 B – Paula Butum, Fagaras – 17 puncte
Desenul nr. 25 – Bianca-Maria Ciolan, Parohia ortodoxa Sinca Veche – 17 puncte

Copiii vor fi contactaţi prin preoţii parohi sau direct la nr. de telefon pe care ni l-au lăsat.

Read Full Post »

Spectacolul de la Făgăraş a însemnat atât de mult pentru toţi participanţii – copii, însoţitori şi organizatori – încât simpla participare a fost un premiu în sine. Cu adevărat, am simţit „bucuria de a fi creştin”. Această bucurie s-a prelungit însă dincolo de aşteptările noastre, căci doi dintre copiii care vor reprezenta Arhiepiscopia Sibiului la faza naţională sunt făgărăşeni.

bucuria sb© Protopopiatele ortodoxe Făgăraş I şi II 2013

Faza eparhială a concursului a avut loc în Săptămâna Luminată, joi, 9 mai, la Sibiu. Delegaţia făgărăşeană a fost compusă din cei şase copii care au primit premiul I şi susţinătorii lor – preoţi parohi, părinţi şi prieteni. Înveşmântaţi frumos în costume tradiţionale, toţi copii făgărăşeni şi-au prezentat momentele artistice plini de dăruire şi emoţie.

După reprezentaţiile tuturor celor 33 de copii şi evaluarea juriului, premierea a avut loc în capela Facultăţii de Teologie şi a fost făcută de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului. Părintele mitropolit i-a întâmpinat cu mare drag pe copii şi i-a îndemnat să răspândească această bucurie de a fi creştin în sufletele celor din jurul lor şi să poarte în continuare costumele populare, care sunt nişte „haine sfinte” demne de a fi purtate la toate marile sărbători şi evenimente din viaţa noastră.

În cadrul festivităţii, cu mare surprindere şi bucurie am primit vestea că Giorgia Ganea, din Parohia ortodoxă Bucium, şi Daniel Suciu, din Parohia ortodoxă Şinca Nouă, au primit premiile I la poezie respectiv text, iar Teodora Tărcuţă, din Parohia ortodoxă Ucea de Jos, a primit premiul II la cântec.

Astfel, doi dintre cei trei copii care vor reprezenta Arhiepiscopia Sibiului la festivitatea de premiere de la Patriarhia Română sunt făgărăşeni şi vor fi şi reprezentanţi ai Ţării Făgăraşului şi ai parohiilor lor. Manifestarea la care sunt aşteptaţi va avea loc în zilele de 20-21 mai, cu ocazia hramului catedralei patriarhale, iar copiii vor fi premiaţi de Părintele Patriarh Daniel după Sfânta Liturghie prilejuită de sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Natalia Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 73

Read Full Post »

90 de copii din Ţara Făgăraşului au participat la faza locală a concursului naţional „Bucuria de a fi creştin”, lansat de Patriarhia Română. Scopul acestuia este de a cultiva dragostea față de ţară, neam şi Biserică şi de a insufla copiilor respectarea valorilor autentice, într-o lume secularizată şi ameninţată de globalizare şi uniformizare.

Etapa locală a concursului-spectacol a fost organizată de cele două protopopiate ortodoxe făgărăşene la Victoria şi Făgăraş, în 24, respectiv 25 aprilie. Evenimentul de la Victoria, la care au participat 45 de copii, a avut loc la biserica „Sf. Ilie” din oraş. Aici au fost reprezentate 7 parohii din Protopopiatul Făgăraş II: Boholţ, Lisa, Ludişor, Ucea de Jos, Victoria I, Victoria II şi Victoria III. La Făgăraş au fost prezente 9 parohii din Protopopiatul Făgăraş I: Şercaia, Şinca Veche, Şinca Nouă, Bucium, Vad, Făgăraş I, Făgăraş IV, Făgăraş-Catedrală şi Făgăraş-Galaţi. În total, tot 45 de copii şi-au prezentat momentele artistice în sala mare a protopopiatului.

Tradiţie, românism, valoare

Micii creştini au purtat cu mândrie costumele populare moştenite din străbuni şi s-au prezentat cu momente artistice deosebite. „Spectacolul-concurs de la Protopopiat a recuperat, aş putea zice, cel puţin 50 de ani de devieri de la românismul autentic şi de la tradiţia demnă şi onestă de la noi. Am simţit că s-a reînsămânţat pământul Ţării Făgăraşului cu valorile perene ale înaintaşilor noştri. Copiii au fost sinceri şi au reprezentat toate zonele Făgăraşului în portul nostru autentic. M-am simţit oarecum recompensată de amărăciunea pe care ne-o dă tuturor agresivitatea din răsturnarea de valori pe care o trăim în ultimii ani.” – a spus Prof. Maria Gabor, preşedinta juriului de la Făgăraş.

Şi copiii au fost încântaţi de participare, exprimându-şi bucuria de a cunoaşte alţi copii care împărtăşesc aceleaşi valori: iubirea de Dumnezeu, neam şi ţară.

Toţi copiii au fost câştigători

Toţi copiii au primit premii şi diplome, cel mai mare câştig fiind însă participarea la acest spectacol. Pentru că aşa cere regulamentul concursului, au fost desemnate şi premiile I, II şi III la fiecare secţiune, urmând ca primii clasaţi să reprezinte protopopiatul la faza pe eparhie, care va avea loc pe 9 mai la Sibiu.

La Protopopiatul Făgăraş I au fost desemnate următoarele premii:

Secţiunea CÂNTEC:

Premiul I: Ştefan Ramba, Parohia ortodoxă „Sf. Treime” – Făgăraş I

Premiul II: Paula Buzilă, Parohia ortodoxă Şercaia

Premiul III: Sorina Suciu, Parohia ortodoxă Şinca Nouă

Menţiune: Lavinia Boeriu, Parohia ortodoxă Făgăraş-Catedrală şi Flavia Macavei, Parohia ortodoxă Vad

Secţiunea POEZIE:

Premiul I: Giorgia Ganea, Parohia ortodoxă Bucium

Premiul II: Ionuţ Streza, Parohia ortodoxă Şercaia

Premiul III: Bianca Ciolan, Parohia ortodoxă Şinca Veche

Menţiune: Cristina Budina, Parohia ortodoxă Bucium

Secţiunea TEXT

Premiul I: Daniel Suciu, Parohia ortodoxă Şinca Nouă

Premiul II: Cristian Dobrin, Parohia ortodoxă „Sf. Treime” – Făgăraş I

Premiul III: Andreea Ittu, Parohia ortodoxă Şinca Nouă

Protopopiatul Făgăraş II:

Secţiunea CÂNTEC
Premiul I: Teodora Tărcuţă, Parohia ortodoxă Ucea de Jos

Premiul II: Adriana Andrei, Parohia ortodoxă Boholţ

Premiul III: Magdalena Lăcătuş, Parohia ortodoxă Ludişor

Secţiunea POEZIE

Premiul I: Alexandra-Maria Baiulescu, Parohia ortodoxă „Sf. Cuv.Paraschiva” – Victoria III

Premiul II: Maria Goidescu, Parohia ortodoxă Boholţ

Premiul III: Maria Stan, Parohia ortodoxă Lisa

Secţiunea TEXT

Premiul I: Eliza Dodea, Parohia ortodoxă Ucea de Jos

Premiul II: Andreea Magda, Parohia ortodoxă „Sf. Ilie” – Victoria I

Premiul III: Daria Stoian, Parohia ortodoxă „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” – Victoria II

Toţi participanţii au primit diplome de merit şi cărţi, iar câştigătorii premiilor I, II şi III – diplome şi daruri speciale. Şi coordonatorii celor 18 echipe parohiale au fost răsplătiţi pentru implicarea lor în promovarea valorilor tradiţionale româneşti şi a iubirii de Biserică, patrie şi neam. Darurile au fost oferite de Protopopiatele Făgăraş I şi II, Asociaţia Pentru Isihasm (www.agaton.ro) şi Editura Teofilia.

Natalia Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 73

Read Full Post »

Older Posts »