Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Şinca Veche’

În duminica a cincea din Postul Paştilor a devenit o tradiţie întâlnirea preoţilor din cercul pastoral-misionar recent denumit „Sfântul Pantelimon” al parohiilor: Şinca Veche, Şinca Nouă, Paltin, Perşani, Şercăiţa, Bucium, Ohaba şi Vad.

 La cercul pastoral coordonat de preotul Iosif Ciolan de la parohia gazdă Şinca Veche a fost prezent şi părintele Marcel Dobrea, protopopul de Făgăraş I. Întâlnirea acestora a debutat cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, slujbă la care au participat un număr mare de credincioşi. Atmosfera de rugăciune a fost înfrumuseţată de corul bisericii din Şinca Veche, care a participat cu sufletul la cântarea bisericească, îmbrăcând portul popular specific zonei. La sfârşitul slujbei, părintele Costel Leca din parohia Paltin a prezentat cu material didactic bisericesc personal strictul absolut necesar unui creştin adevărat: cărţi de studiu bisericesc ca Biblia, Patericul, Patericul românesc, cărţi de rugăciune ca Psaltirea, cărţi pentru cunoaşterea vieţii sfinţilor, ca Proloagele, precum şi obiecte bisericeşti: miruitor, căţuie, tămâie şi sfânta cruce. Acestea nu pot lipsi din viaţa cotidiană a oricărui creştin care doreşte să lucreze la mântuirea proprie.

La final, protopopul Marcel Dobrea a rostit un cuvânt despre bogăţia credinţei şi a slujbelor deosebite care se săvârşesc în perioada Postului Mare, precum şi despre exemplul sfântului Montanus, preot daco-roman, pomenit în calendar împreună cu soţia sa, Maxima, pe data de 26 martie. Aceşti martiri au pătimit cumplit pentru credinţa lor, fiind o pildă vie de ridicare a credinţei mai presus decât propria lor viaţă. Părintele protopop a mai vorbit despre ispitele din ziua de astăzi care apar în mass-media referitoare la Biserică, care nu fac altceva decât să arunce sămânţa neghinei, prin calomnierea slujitorilor ei. În faţa atacurilor diferitelor canale comerciale, Biserica se află într-o continuă răstignire, dar acestea nu trebuie să ne slăbească credinţa, ci dimpotrivă, să ne-o întărească, să ne facă să luptăm în continuare. De aceea, calea spre mântuire nu trebuie să ne-o construim uitându-ne la ceea ce face cel de lângă noi, ci construindu-ne propriul drum spre mântuire. Apoi, părintele protopop a apreciat modul de desfăşurare al sfintei slujbe, dedicarea şi rodnicia părintelui Iosif în creşterea duhovnicească a parohiei şi a adresat un îndemn enoriaşilor de a rămâne aproape şi pe viitor. La final, în calitate de gazdă, pr. Iosif Ciolan a mulţumit preoţilor participanţi pentru slujire şi şi-a exprimat bucuria de a fi împreună în rugăciune cu cei prezenţi.

Au urmat dezbaterile cercului pastoral-misionar la care au fost punctate problemele cu care se confruntă preoţii în această perioadă. Preoţii l-au ales ca sfânt ocrotitor al cercului pe Sfântul Pantelimon, „doctor fără arginţi”, care este şi hramul bisericii din Paltin. Prăznuirea lui din 27 iulie va fi marcată, în fiecare an, prin activităţi comune ale preoţilor din cercul pastoral, destinate să-i apropie pe tineri de sfânta biserică: pelerinaje la locuri sfinte, excursii, tabere, dar şi activităţi recreativ-sportive prin care tinerii şi copiii se vor simţi integraţi în familia parohiei.

Prof. Laura Ciolan

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 85, mai-iunie 2015

122 site

Reclame

Read Full Post »

sinca veche hramAn de an, în data de 9 noiembrie, Mănăstirea Şinca Veche îşi cinsteşte ocrotitorul.

Sfântul Nectarie s-a născut la 1 octombrie 1846 în localitatea Silivria, un orăşel din nordul Greciei, şi în urmă vieţii bineplăcute pe care a dus-o în faţă lui Dumnezeu a fost rânduit în ceata sfinţilor.

Începând cu anul 2007, când o părticică din moaştele Sfântului Nectarie a fost adusă la Mănăstirea Şinca Veche, obştea mănăstirii nu a încetat să înalţe rugăciuni către Sfântul Nectarie tămăduitorul şi făcătorul de minuni.

Şi anul acesta numeroşi credincioşi au venit la mânăstire, în ziua hramului, să mulţumească Sfântului pentru ajutorul pe care l-au primit în momentele grele din viaţa lor.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor de preoţi având în frunte, din binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, pe părintele protopop Marcel Dobrea şi pe părintele protopop Ion Tărcuţă.

Obştea mănăstirii, împreună cu toţi cei ce iubesc acest aşezământ, dă slavă lui Dumnezeu pentru toate.

Pr. Gheorghe Bica

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 82, noiembrie-decembrie 2014

Read Full Post »

În pragul Postului Naşterii Domnului îl cinstim pe Sfântul Ierarh Nectarie, ocrotitorul Eghinei dar şi al credincioşilor care-l cinstesc cu evlavie şi îi înalţă rugăciuni. Credincioşii râvnitori care-i poartă în suflet evlavia vin adesea la schitul de la Şinca Veche, ca să se închine moaştelor sale care „izvorăsc bogate vindecări” celor ce i se închină cu evlavie, cum spune Acatistul Sfântului.
Hramului mănăstirii s-a constituit şi anul acesta într-o adevărată sărbătoare prin prezenţa mulţimii de credincioşi uniţi într-un cuget în rugăciune smerită adusă lui Dumnezeu. Alături de Sfântul Ierarh Nectarie, acest „dumnezeiesc slujitor al lui Hristos”, au liturghisit cei peste 20 de preoţi şi diaconi care au primit binecuvântarea Preasfinţitului Andrei Făgărăşeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, aflat în mijlocul obştii din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului.
Prăznuirea a început în ajun, cu slujba de priveghere la icoana şi racla sfântului, şi a continuat a doua zi cu liturghia arhierească. În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul a vorbit despre rolul sfinţilor în viaţa noastră, subliniind vrednicia ierarhului Nectarie şi amintind nenumăratele minuni pe care le-a săvârşit şi continuă să le săvârşească neîncetat. Răspunsurile la strană au fost date de corul Liceului Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brancoveanu”, condus de Prof. Dr. Gheorghe Malene.
La finalul slujbei, exarhul Arhiepiscopiei Sibiului, Arhimandritul Visarion Joantă, a mulţumit slujitorilor sfintelor altare pentru împreuna slujire şi tuturor celor prezenţi pentru participare. Totul s-a sfârşit cu o agapă frăţească oferită de maica Serafima Antofe, stareţa mănăstirii, la care au participat toţi invitaţii.
Cu smerită închinare se cuvine să-L lăudăm pe Dumnezeu întru Sfinţii lui, zicând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Aurelian Cîrstea

 

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 59 – decembrie 2011

Read Full Post »

Ziua prăznuirii Sfântului Nectarie, pomenit cu tot mai multă evlavie de români, este zi de mare sărbătoare şi la schitul de la Şinca Veche. Sfânta Liturghie din 9 noiembrie a fost oficiată aici de Preasfinţitul Andrei Făgărăşeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.


Prăznuirea a început încă din seara de ajun, cu slujba de priveghere, continuând a doua zi cu sfinţirea apei, Sf. Maslu şi Sf. Liturghie. Preasfinţitul Andrei a fost înconjurat de un sobor de 17 preoţi şi diaconi din împrejurimi, dar şi de mulţi credincioşi veniţi să se închine Sfântului Nectarie şi sfintelor sale moaşte, din care o mică părticică se află şi la schitul maicilor de la Şinca Veche. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de elevi de la Liceul ortodox din Făgăraş, conduşi de domnul profesor Gheorghe Malene.

Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul le-a vorbit celor prezenţi despre viaţa Sfântului Nectarie şi despre minunile sale. La final, părintele exarh Visarion Joantă a mulţumit preoţilor şi credincioşilor prezenţi şi, în mod deosebit, părintelui Ilarion Urs, stareţul Mănăstirii Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, care trimite în fiecare duminică un preot pentru a sluji Sf. Liturghie la Şinca Veche.

Aurelian Cîrstea

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 47 – decembrie 2010

Read Full Post »